Kiropraktor priser, tilskud og sundhedsforsikringer:

Her kan du læse om kiropraktor priser, tilskud, “danmark” m.v. ved behandling hos KiroUltra.

KiroUltra har overenskomst med Sygesikringen (“ydernummer”), dvs. følger overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening (DKF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Du kan se opdaterede priser på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside.
Du finder kiropraktor priser ved at kigge under afsnittet “Nøjagtige priser” og klikke på “Gældende priser for almen kiropraktik”. Du kan også se priserne herunder (opdateres 2 gange årligt).

Hvis du (under visse betingelser) kan placeres i et pakkeforløb, ved f.eks. diskusprolaps eller lumbal spinalstenose, kan du få øget tilskud. Priserne her, findes under linket “Gældende priser for pakkeforløb” på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside.

kiropraktor pris, billig kiropraktor

 

Tilskud og henvisning:

For at få tilskud fra Den offentlige Sygesikring, kræves IKKE henvisning fra læge ell. lign. Du får således samme tilskud, uanset om du har henvisning eller ej. Tilskuddet fås automatisk ved benyttelse af kiropraktorer, der har overenskomst med Sygesikringen. KiroUltra har overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Har du HENVISNING TIL ULTRALYDSSCANNING fra din læge, dækkes udgiften hertil ved at få den foretaget på en røntgen-/ultralydsklinik. DU KAN IKKE BRUGE DIN HENVISNING TIL ULTRALYDSSCANNING HOS KIROULTRA.  Scanning ved KiroUltra medfører egenbetaling. Dvs. en henvisning fra egen læge dækker ikke udgifter til scanning ved KiroUltra

HENVISNING TIL FYSIOTERAPI kan IKKE anvendes hos KiroUltra, men kun hos fysioterapeuter.

Sygeforsikringen “danmark”:

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få yderligere tilskud til behandling, ultralydsscanning og røntgenoptagelser. Læs mere om tilskud fra “danmark”.

Bemærk venligst, at tilskud fra Den offentlige Sygesikring, “danmark” m.v. ikke giver tilskud til løbestilsanalyse og sportsanalyse.

Helbredstillæg for pensionister:

Pensionister (og førtidspensionister under ordningen fra før 2003) kan i visse tilfælde modtage et helbredstillæg i forbindelse med kiropraktorbehandling. Kravene for at kunne modtage helbredstillæg er bl.a.

  • at den personlige formue ikke overstiger et vist beløb (kr. 87.900,- i 2019)
  • at man har en personlig tillægsprocent på over 0
  • at man selv, eller med assistance fra Borgerservice, ansøger om tillægget, f.eks. på borger.dk

Er man pensionist bosiddende i udlandet, kræver berettigelse til helbredstillæg, at man modtager pension fra Danmark.

Du kan læse mere om helbredstillæg på Ældresagens hjemmeside.

Forsikring / firmaordning:

I mange tilfælde har du mulighed for at få kiropraktorbehandling dækket, helt eller delvist. Dette kan f.eks. ske gennem en privat tegnet helbredsforsikring. I andre tilfælde kan man have en behandlingsforsikring gennem sin arbejdsgiver eller pensionsaftale. Nogle forsikringsselskaber kræver en udtalelse fra din egen læge, før tilskuddet gives. Tal evt. med din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab om muligheden for tilskud til behandling.

Bemærk venligst, at de enkelte forsikringsordninger er forskellige, afhængig af vilkårene i policen. Således dækker nogle policer et bestemt antal behandlinger.

 

Du kan bestille tid hos KiroUltra her. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 91 56 16 86.