Behandling af slimsækbetændelse:

KiroUltra tilbyder undersøgelse og behandling af slimsækbetændelse.

Slimsækbetændelse på ydersiden af låret (bursitis trochanterica) betegner en inflammationstilstand i slimsækken (bursa trochanterica), der er placeret mellem knoglefremspringet på ydersiden af lårbenet (trochanter major) og det lange senestrøg, der løber langs låret (tractus iliotibialis). Slimsækken har til formål at nedsætte friktionen mellem knoglen og senestrøget, men kan blive irriteret eller beskadiget, hvorved inflammation opstår.

Det er vigtigt at pointere, at trochanter-bursit er én af flere mulige diagnoser! Dels findes der flere slimsække i området, dels kan symptomerne stamme fra selve senerne og ikke slimsækkene i området. Problemerne kan illustreres ved at forestille sig flere lag af strukturer, der er i tæt kontakt og gnider op ad hinanden (senerne fra baldemusklerne gluteus medius, minimus og maximus, samt senestrøget tractus iliotibialis). Imellem disse strukturer ligger slimsækkene, og har til opgave at nedsætte friktionen mellem de førnævnte strukturer (forsimplet kan man forestille sig 2 plader, der glider i fht. hinanden – her vil være en vis gnidningsmodstand. Men hvis der er væske imellem de to plader, vil gnidningsmodstanden blive mindre).

Således kan både senerne og slimsækkene være årsag til smerterne. I praksis er det langt oftest senerne og ikke slimsækkene, der giver smerter. Det er derfor meget vigtigt at få stillet den rette diagnose, da behandlingen af en sene-problematik er meget anderledes end af en slimsæk-problematik! Kiropraktoren kan hjælpe med at stille diagnosen, behandle og instruere dig i forholdsregler, øvelser m.v. Du kan booke tid her.

Symptomer:

Slimsækbetændelse / bursit er smertefuldt. Smerterne forværres ved gang, og ved tryk på ydersiden af lårbenet hvor bursaen er placeret, f.eks. ved at ligge på siden. Der kan i enkelte tilfælde opleves hævelse i området. Bemærk, at symptomerne, der forårsages af en sene-overbelastning ofte minder meget om symptomerne ved en slimsæk-irritation.

Årsager:

Bursitis kan opstå ved for meget eller for kraftig gnidning mellem senestrøg og lårben. Dette kan opstår som følge af:

  • Stramhed/forkortet tractus iliotibialis. Dette kan også føre til “ydre springhofte”.
  • Svag baldemuskulatur, der fører til at bækkenet “falder ud til siden” under gang eller løb
  • Overvægt
  • Kraftig pronation i foden under løb
  • Uens benlængde, slidgigt i hofte eller ryg m.m.

Herudover kan bursitten opstå som følge af direkte beskadigelse af slimsækken eller vævet omkring den, f.eks. ved slag.

Behandling af slimsækbetændelse:

Det er vigtigt at få fastlagt den korrekte diagnose, da smerter i området kan have andre årsager end slimsækbetændelse. KiroUltra foretager grundig undersøgelse og kan udføre diagnostisk ultralydsscanning af dig. Ved slimsækbetændelse vil dette ofte kunne diagnosticeres v.h.a. ultralydsscanning.

På kort sigt bør man undlade aktivitet, der fremkalder smerter, dvs. typisk løb, gang og at ligge på den pågældende side.

Sideløbende kan det være relevant at lave udspænding af muskulatur og senestrøg. Specifik styrketræning af relevant muskulatur er i de fleste tilfælde meget vigtig for den langsigtede prognose. KiroUltra kan instruere dig i specifikke øvelser, samt foretage udspænding og bløddelsbehandling.

Det er vigtigt at finde den underliggende årsag til bursitten, hvorved senere problemer kan forhindres. Således kan kiropraktoren f.eks. også behandle eventuelle problemstillinger i hofte eller ryg, som kan være disponerende for udvikling af slimsækbetændelse. KiroUltra kan desuden udføre gang- og løbestilsanalyse af dig, hvorved det kan fastslås om dette er årsagen til bursit.

Ved aktiv inflammation kan det være relevant med injektion af binyrebarkhormon i slimsækken, for derved at mindske inflammationen.

 

Læs på Sundhed.dk om slimsækbetændelse i hoften