Behandling af albue gået af led

En albue gået af led betegnes mere nøjagtigt som “luksation af albuen” (ledskred). Ledfladerne på de knogler, der danner leddet, er således uden kontakt. Subluksation bruges når leddet er i delvis fejlstilling, men ikke helt lukseret. Behandling af subluksation og luksation er da også ganske forskellig. Biomekanisk dysfunktion / ledfiksation kan opleves i form af nedsat bevægelse/smerter i albuen, uden der er tale om luksation/subluksation.

Albuen udgøres af 3 knogler: Overarmsknoglen (humerus), spolebenet (radius) og albuebenet (ulna). De 3 knogler danner indbyrdes led med hinanden.

Luksation af albue er ikke sjælden, og opleves særligt hos børn. Luksationen sker som forskydning af ulna og radius i forhold til humerus, mens subluksation typisk sker for radius i forhold til ulna og humerus.

Symptomer:

  • Luksation: Her sker samtidig skade på sideledbånd og ledkapsel, og i nogle tilfælde knoglebrud. Der er smerter, hævelse omkring albuen og der kan konstateres “udbuling” på bagsiden af albuen, svarende til de forskudte underarmsknogler. Bevægelse  af albuen vil forværre smerterne.
  • Subluksation: Der er smerter ved bevægelse, og lindring findes ved at holde albuen fikseret og let bøjet.
  • Dysfunktion: Symptomerne her kan variere i intensitet, og kan ske i specifikke aktiviteter eller ved at holde albuen/armen i en bestemt stilling.

Årsager:

  • Luksation af albue: Opstår typisk ved fald på hånden, hvor albuen er let bøjet. Typiske sportsgrene er kontaktsport, cykling m.v.
  • Subluksation: Opleves oftest hos børn, og opstår efter et træk i armen.
  • Dysfunktion: Årsagerne hertil omfatter alt, fra slag, fald, overanstrengelse, “forkert bevægelse” osv.

Behandling af albue gået af led:

  • Luksation: I simple tilfælde kan albuen reponeres, dvs. knoglen skubbes på plads. Afhængig af smertepåvirkningen må dette ske under bedøvelse. Pga. skade på ledbånd og -kapsel må albuen efterfølgende fikseres (gips). Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er samtidig fraktur, ligesom beskadigelse af blodkar eller nerver skal undersøges. Det kan være nødvendigt med operation. Efterfølgende skal der følges op med genoptræning. KiroUltra kan foretage grundig undersøgelse af din albue, herunder vurdere om røntgenbilleder er nødvendige, samt instruere dig i forholdsregler, genoptræningsøvelser, m.v.
  • Subluksation: Reponering er relativt simpel. Smerterne vil herefter typisk aftage hurtigt. På sigt er det en god idé at styrke muskulaturen omkring albueleddet.
  • Dysfunktion: KiroUltra kan foretage ledfrigørende behandling, der genopretter bevægeligheden og reducerer smerter.

 

Du kan læse mere om albueluksation på Sundhed.dk