Behandling af slidgigt i hoften:

Hos KiroUltra tilbydes du grundig undersøgelse og behandling ved slidgigt i hoften.

“Slidgigt” er dog en misvisende betegnelse, da slidforandringer i hofte eller andre led, ikke har noget med decideret gigt at gøre. Den korrekte betegnelse er “hofte-artrose”, men her bruges “slidgigt” da mange ikke kender betegnelsen “artrose”.

 

Symptomer:

Slidgigt i hoften kan opleves på forskellige måder, og kan ofte forvekles med andre problemstillinger. Det er derfor vigtigt at få stillet den korrekte diagnose. KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og evt. diagnostisk ultralydsscanning af hoften.

 • Smerter: Opstår som regel gradvist efter længere tids belastning. Smerterne er lokaliseret omkring lysken og trækker ofte ned i låret, ud på siden af hoften, og evt. ned mod knæleddet. I få tilfælde opleves smerterne indledningsvist kun ved knæet. Senere i forløbet opleves typisk den såkaldte “belastnings-triade”, dvs. med igangsætningssmerter, der ved aktivitet forsvinder efter kort tid, efterfulgt af smerter som kun forsvinder når belastningen ophører. Ved manifest slidgigt opleves ofte smerter ved gang.
 • Bevægelighed: Er ikke nødvendigvis nedsat i begyndelsen. Denne indskrænkes dog gradvist, og opleves typisk først ved rotation i leddet. Der er sjældent problemer med at flektere i hoften (føre knæet op mod brystkassen).
 • Gang: Gangdistance bliver gradvist nedsat, og der kan opleves halten og smertebetinget aflastning af den påvirkede side.

Årsager:

Slidgigt i hoften (hofteartrose) ses ved ca. 5% af befolkningen. Årsagen kan være

 • Idiopatisk, dvs. uden kendt årsag
 • Sekundær, som opstår som følge af bl.a.
  • traumer: hoftefraktur, hofteluksation (“ledskred”)
  • udviklingsanomalier og børnesygdomme (hoftedysplasi, Calve-Legg-Perthes m.v.)
  • inflammatoriske ledsygdomme, primært rheumatoid artrit (“leddegigt”)
  • infektioner (septisk artrit m.m.)
  • stofskiftesygdomme
  • m.fl.

Som betegnelsen antyder, er slidgigt et resultat af belastning. Ved idiopatisk artrose ses symptomerne hos ældre. Sekundær artrose kan dog opstå hos yngre og midaldrende, da den underliggende årsag ændrer belastningen i hofteleddet, hvilket giver anledning til slidforandringer.

Behandling af slidgigt i hoften:

Kiropraktoren kan i mange tilfælde bidrage til

 • reduktion af smerter
 • bedre bevægelighed
 • opbyggelse af styrke/forebyggelse af svækkelse af muskulaturen
 • opretholdelse af normalt aktivitetsniveau.

Kiropraktisk behandling af slidgigt i hoften består typisk af ledfrigørende behandling (mobilisering/manipulation), bløddelsbehandling, udspændingsøvelser, instruktion i specifikke styrketræningsøvelser, samt information om forholdsregler i det daglige.

Til at begrænse smerter kan du anvende smertestillende/antiinflammatorisk medicin (NSAID). Er du i tvivl om brugen af dette, kan du spørge din læge eller kiropraktor til råds.

Ved overvægt kan vægttab ofte i sig selv begrænse smerterne.

Slidforandringerne i hoften kan ikke fjernes. Ved udtalt slidgigt kan operation derfor være indikeret.

 

Læs på Sundhed.dk om slidgigt i hoften