Behandling af smerter i balde / baglår / lyske:

KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og behandling af smerter i balde, baglår eller lyske. Vi tilbyder bl.a. diagnostisk ultralydsscanning, der er velegnet til diagnosticering af overbelastningsskader.

Diagnose:

Området omkring hoften er tilknyttet mange strukturer pga. den centrale placering og vigtige funktion i såvel dagligdags bevægelse, som sport. De mange komponenter, herunder led, ledkapsel, muskler, sener, ledbånd m.v. udsættes således for hyppig og kraftig belastning, som nogle gange er for høj.

Overbelastningsskaderne er tæt knyttet til andre diagnoser, bl.a. slimsækbetændelse, lyskeskader, springhofte m.m. Her kan du læse om overbelastningsskader relateret til sener, der indgår i bevægelse omkring hofteleddet:

 • Iliopsoas-tendinopati: Overbelastningstilstand i senen til den primære hoftebøjer-muskel.
 • Adduktorgruppen: Senerne, der knytter sig til de muskler, der fører benet indad (“samler benene”).
 • Baldemuskulatur: Primært senerne til m. gluteus medius og minimus, der fører benet udad, og roterer dete, samt stabiliserer bækkenet.
 • Haser / baglårets muskulatur: Senerne, der hæfter på “siddeknuden” (tuber ischiadicum), hvis muskler bl.a. fører benet bagud.

 

Symptomer:

 • Iliopsoas-tendinopati: Generelt opleves den klassiske “smertetriade”, dvs. smerter ved igangsætning, lindring efter opvarmning, og igen smerter ved fortsat belastning. Smerter og ømhed midt i lysken, primært når benet føres frem under modstand, dvs. ved løb, spark, mavebøjning med fiksering af fødderne. Der kan være ømhed samme sted når hoften strækkes, dvs. benet føres lige bagud. Ofte opleves smerter i lænden i den ene side.
 • Adduktor-tendinopati: Klassisk smertetriade (se ovenfor). Smerter og ømhed er lokaliseret øverst på lårets inderside, ind mod skambenet. Smerterne kan stråle ned langs lårets inderside og evt. op mod maven. Smerterne udløses typisk når benet føres indad eller fremad (spark m.v.). Ved udspænding af lårets inderside opleves ømhed/smerter. Tilstanden er tæt knyttet til det såkaldet “sports-hernie”.
 • Gluteus medius/minimus-tendinopati: Ømhed og smerter opleves typisk på ydersiden af hoften, som ved slimsækbetændelse, eller i balden ud mod siden. Smerterne kan stråle ned på lårets yderside. Generne udløses typisk ved løb, særligt på ujævnt eller skråt underlag, samt ved trappegang. Der kan være ømhed ved at ligge på siden eller ved udspænding af balden.
 • Tendinopati i hasemuskulaturens sener: Smerter eller ømhed kan være lokaliseret umiddelbart under balden eller øvre del af lårets bagside. Smerterne kan stråle op i balden. Der er typisk ikke markante smerter ved at sidde, i modsætning til slimsækbetændelse i området. Smerterne forværres typisk ved løb, trappegang, cykling og anden aktivitet hvor benet kraftfuldt føres bagud.

Årsager:

Tendinopatier, dvs. sygdomstilstand i sener, kan skyldes såvel akut som langvarig belastning. En akut skade, f.eks. en forstrækning, kan ved fortsat belastning udvikle sig til en kronisk skade. Tilsvarende kan en langvarig, uhensigtsmæssig belastning føre til overbelastning af senevævet.

 • Iliopsoas-tendinopati: Akutte årsager er f.eks. forstrækning/delvis overrivning som følge af spark, hvis man glider på glat underlag m.v. Langvarig overbelastning kan være overdreven træning/sportsaktivitet, f.eks. mavebøjninger med fastlåste ben, eller gentagne stræk af hoftebøjerens muskulatur samtidig med aktivering af denne. Eksempelvis i forbindelse med gang på glat underlag.
 • Adduktor-tendinopati: Opstår typisk i sportsgrene med mange retningsskift, samt i fodbold med mange tacklinger, indersidespark m.v. Skiløb (langrend) samt gang på glat underlag kan også være årsager.
 • Gluteus medius/minimus-tendinopati: Årsagerne er ofte de samme, som ved trochanter-bursit, herunder manglende sidevers stabilitet i bækkenet. Gang på skråt eller ujævnt underlag er også en hyppig årsag.
 • Tendinopati i hasemuskulaturens sener: Opstår ofte efter akut overbelastning af baglårets øvre del, hvor muskel-seneovergangen læderes, eller hvor senens hæfte på knoglen (“siddeknuden”) findes. Skaden opstår typisk ved overstrækning af lårets bagside, f.eks. hvis man glider, sparker højt m.v.

Behandling af smerter i balde, baglår og lyske:

Optimal behandling af tendinopatier afhænger af den nærmere diagnose. Er der således tale om en akut skade med aktiv inflammation? Er der kroniske, slidbetingede forandringer i senevævet? Er der andre problemstillinger, der også har indflydelse på skaden?

Isoleret set, gælder det dog for tendinopatierne beskrevet ovenfor, at man indledningsvist ophører med den smertefremkaldende aktivitet. Dertil kommer at man gennem specifikke øvelser stimulerer senevævet til at regenereres, dvs. hele op. I mange tilfælde er det relevant at få behandling i form af bløddelsbehandling, udspænding og ledfrigørende behandling. KiroUltra kan hjælpe dig med behandling og instruktion i øvelser og forholdsregler, samt rådgive dig om hvor hurtigt du kan gå frem med belastende aktivitet.

 

Du kan læse mere om lyskeskader på Sundhed.dk