Behandling af korsbåndsskade

KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse, vejledning, øvelser og behandling af korsbåndsskade.

Korsbåndslæsioner inddeles efter om der er skade på forreste eller bagerste korsbånd, og graden af skade på korsbåndet:

  • Grad 1- “Forstuvning” af knæet: Let traume, ingen instabilitet i knæet. Lokal ømhed og let ansamling.
  • Grad 2 -Partiel korsbåndslæsion: Middel traume. Let til moderat løshed, lokal ømhed og moderat ansamling.
  • Grad 3 – Komplet overrivning af korsbånd: Betydelig løshed, udbredt ømhed, stor væskeansamling

Symptomer:

Symptombilledet, herunder smerter, løshed og hævelse afhænger af graden af læsion. Ved partiel eller komplet overrivning af korsbånd opleves typisk et “smæld” fra knæet, og der kommer markant hævelse indenfor 1 time. Ved hurtig hævelse af knæet er der tale om blødning i leddet, i modsætning til en langsom hævelse (24 timer), hvor hævelsen skyldes ledvæske.

Ved skade på korsbåndet optræder smerter akut og føles markant, og dybt i knæet. Smerterne forværres akut ved belastning af knæet.

I mange tilfælde ses korsbåndsskader samtidig med skade på andre strukturer, herunder ledkapsel, menisk, ledbånd, brusk eller knogle.

Når smerterne forsvinder, vil der evt. være mulighed for aktivitet, hvor der ikke opleves smerter. Dette kan f.eks. være løb ligeud på jævnt underlag. Ved drejebevægelser, pludseligt stop eller trappegang, vil der derimod opleves løshed/instabilitet og smerter.

Årsager:

  • Forreste korsbåndslæsioner opstår typisk ved rotationstraume på let bøjet knæ eller overstrækning af dette. Skaden opstår typisk under sport, særligt håndbold og andre sportsgrene med kontakt eller pludselige retningsskift.
  • Bagerste korsbåndslæsioner sker typisk ved kraftigt slag foran på skinnebenet, f.eks. trafikulykker, eller hvis knæet bøjes maksimalt.

Behandling af korsbåndsskade:

Om korsbåndsskade bør behandles operativt eller konservativt afhænger af

  • læsionens omfang, herunder instabilitet
  • patientens alder
  • aktivitetsniveau, herunder arbejdsopgaver, sport m.m.

Uanset om skaden opereres eller ej, er træning/genoptræning en uhyre vigtig del ved behandling af korsbåandsskade. Dette har til formål at sikre fortsat stabilitet i knæet, fri bevægelighed og smertelindring. Kiropraktoren kan hjælpe dig med specifikke træningsøvelser og information om forløbet af træning/genoptræning.

Hvad kan du selv gøre:

Ved akut skade bør du følge RICE(M)-princippet.

Du bør få undersøgt dit knæ for at få vurderet skadens omfang, så du får den rette behandling hurtigst muligt.

Undgå aktivitet der medfører rotation, pludselige retningsskift, tacklinger osv.

I tiden efter en korsbåndsskade er det vigtigt at du ikke går for tidligt i gang med aktiviteter, der kan påvirke korsbåndet. I minimum 6 uger er der øget risiko for re-læsion ved uhensigtsmæssig belastning.

Læs mere om skader på korsbåndet på Netdoktor.dk