Behandling af springhofte:

Behandling af springhofte afhænger af type og placering. Springhofte (coxa saltans) inddeles i 3 typer, afhængig af placering – ekstern, intern og intra-artikulær.

 • Ekstern springhofte er lokaliseret ved knoglefremspringet på ydersiden af lårbenet, ud for hoften (trochanter major).
 • Intern springhofte findes ved knoglefremspringet umiddelbart ved siden af skambenet (pecten ossis pubis).
 • Intra-artikulær springhofte er relateret til selve hofteleddet

Symptomer:

Coxa saltans viser sig ved et hørbart eller føleligt klik i eller nær hofteleddet eller ind mod skambenet. Klikket opleves når lårbenet føres tilbage eller frem, f.eks. ved gang, dybe knæbøjninger m.m.

I nogle tilfælde er diagnosen forbundet med smerter, men dette er ikke altid tilfældet. Ved ekstern springhofte kan der opleves samtidig slimsækbetændelse / trochanter-bursit. Smerter vil da typisk føles lokalt på ydersiden af låret, ned mod knæet. Ved intern springhofte kan der i visse tilfælde opleves slimsækbetændelse (bursitis iliopectinea) eller tenosynovit. Smerter vil da føles omkring lyske eller skamben. Intra-artikulær springhofte giver ofte følelsen af “aflåsning” af hofteleddet, og skarp, dyb smerte i lysken. Ikke alle oplever en kliklyd samtidig.

Ultralydsoptagelse af ekstern springhofte:

(læg mærke til det lille “hop” af den tykke, hvide/grå linie midt i billedet)

Årsager:

 • Ekstern: Fremkommer som følge af tractus iliotibialis’/fascia latae’s bevægelse hen over lårbenets ydre knoglefremspring (trochanter major), ved bevægelse. Årsagerne er overvejende de samme, som ved trochanter-bursit:
  • Stramhed/forkortet tractus iliotibialis.
  • Svag baldemuskulatur, der fører til at bækkenet “falder ud til siden” under gang eller løb
  • Overvægt
  • Kraftig pronation i foden under løb
  • Uens benlængde, slidgigt i hofte eller ryg m.m.
 • Intern: Er oftest pga. iliopsoassenens passage henover knoglefremspringet ved siden af skambenet (pecten pubis).
 • Intra-artikulær: Her findes årsagen i selve hofteleddet, f.eks. ved labrum-læsion, synovial reaktion eller ledmus.

Behandling af springhofte:

Hvis årsagen er stramhed i tractus iliotibialis eller iliopsoassenen, vil udspænding af disse være den primære behandling. KiroUltra udfører udspænding, og instruerer dig i øvelserne, så du kan udføre dem på egen hånd.

Manglende styrke i bl.a. baldemuskulatur vil kunne afhjælpes med specifik styrketræning.

KiroUltra kan udføre gang- og løbestilsanalyse, hvor det nøje kan vurderes om årsagen ligger i fod/ankel, knæ, bækken, ryg m.v.

 

Læs mere om coxa saltans her (engelsk).