Behandling af slidgigt i knæet

Ved behandling af slidgigt i knæet (arthrosis genu, gonartrose), skyldes årsagen til knæsmerter degenerative forandringer (“slid”) i leddet mellem skinneben og lårben. Slidforandringer relateret til knæskallen omtales under Chondromalacia patellae og Patellofemoralt smertesyndrom.

Behandling af slidgigt i knæet

Symptomer:

Symptomer ved slidgigt i knæet udvikles gradvist, oftest over flere år. I tidligt stadie vil man typisk opleve ubehag/smerter når knæet belastes.

Senere i forløbet opleves typisk den såkaldte smertetriade:

  • Smerter ved opstart af bevægelse/belastning
  • Lindring efter kort tids bevægelse
  • Smerter ved længere tids bevægelse/belastning

Smerter vil evt.  kunne opleves om natten. Herudover kan opstå hævelse og nedsat bevægelighed i knæleddet. Gangdistancen reduceres gradvist.

Typisk for slidgigt er periodevise ændringer i smerterne, så forværring opleves i nogle perioder, mens andre perioder er mere udholdelige. Mange beretter om forværring af smerter ved skift i vejret.

Årsager:

Primær artrose skyldes ikke udefrakommende påvirkning, men opstår af arvelig årsag og indtræder med alderen.

Sekundær artrose opstår derimod som følge af en ydre påvirkning. Disse omfatter

  • Traume, dvs. pludselig skade, fraktur o. lign.
  • Overvægt
  • Tidligere fjernelse af menisker
  • Instabililtet i knæleddet, f.eks. som følge af løshed i ledbånd eller korsbånd
  • Medfødte misdannelser

Fælles for forskellige årsager til sekundær artrose er, at der sker en uhensigtsmæssig belastning af knæleddet, evt. med ændret biomekanik omkring leddet.

Langdistanceløbere har ikke øget risiko for artrose. Derimod har f.eks. fodbold- og håndboldspillere hyppigere slidgigt i knæet, sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Behandling af slidgigt i knæet:

Det er vigtigt at fastlægge om der er tale om slidgigt i knæet, eller om årsagen til smerter er en anden. KiroUltra kan undersøge dit knæ, og udføre diagnostisk ultralydsscanning, for at fastlægge årsagen. Kiropraktoren kan hjælpe dig med smertelindring og opretholdelse af funktion og bevægelighed i leddet. Dette sker dels gennem ledfrigørende behandling (mobilisering eller manipulation), bløddelsbehandling og instruktion i specifikke øvelser.

Ofte kan antiinflammatorisk / smertestillende medicin (NSAID) være relevant. Er du i tvivl om brugen af dette, bør du spørge din læge eller kiropraktor til råds.

Det er muligt at operere personer med slidgigt i knæet. Resultaterne af operation bliver gradvist bedre, men den generelle holdning er stadig, at man bør vente længst muligt med operation. Derfor er det vigtigt at søge forebyggende og symptomlindrende behandling tidligt i forløbet.

Hvad kan du selv gøre:

Styrketræning af  musklerne i benene er vigtigt, dels for at opretholde stabilitet i knæleddet, dels fordi smerter ved slidgigt typisk fører til mindre aktivitet, og dermed at musklerne svækkes. Spørg kiropraktoren til råds om korrekt træning.

Vægttab vides med sikkerhed at kunne reducere symptomerne fra slidgigt i knæet.

Undgå forværrende faktorer, som visse sportsgrene, lang tid på hårdt underlag (betongulv m.m.).

Læs om slidgigt i knæet på Sundhed.dk