Spændingshovedpine som diagnose:

Spændingshovedpine kan henføres til gruppen af  hovedpiner relateret til nakkens strukturer. Ved spændingshovedpine er det ofte muskler og disses tilhæftninger, der er påvirkede. Oftes ses samtidig nedsat bevægelse i nakkens led.

hovedpine akut hovedpine spændingshovedpine

Symptomer:

Spændingshovedpine er ofte relateret til det meste af kraniet, men ofte den bagerste del. Hovedpinen er typisk konstant “trykkende”, og sjældent pulserende. Den kan indtræde i periode, men kan også være kronisk. Udover hovedpinen opleves ofte smerter lokaliseret til skuldre, nakke, kranie, øjne, kæbe m.m. Der er sjældent deciderede neurologiske udfald, men man kan nogle gange opleve symptomer i arme, samt kvalme.

Årsager:

Denne type hovedpine kan stamme fra spændinger i skulder- og nakkemuskler, sensibilisering af vævet i/omkring led, eller en kombination heraf. Den helt typiske gruppe af patienter, der oplever spændingshovedpine, er folk med stillesiddende arbejde, typisk kontor- og PC-arbejde (“kontor-syndrom”). Spændingshovedpine kan dog også opstå ved dårlige arbejdsstilinger, træk, manglende sysnkorrektion ved meget læsning m.m.

Behandling:

Denne type hovedpine kan i langt de fleste tilfælde behandles af din kiropraktor. Ofte vil hovedpinen være associeret med muskelspændinger og mange gange nedsat bevægelse i nakke-rygsøjlen. Behandlingen vil bestå af bløddelsbehandling, stræk, manipulation, øvelsesterapi samt information om forebyggelse i det daglige.

Hvad kan du selv gøre:

  • Bruge din krop og muskulatur aktivt, f.eks. gennem let træning eller øvelser. Lav gerne få, men hyppige øvelser i løbet af dagen.
  • Undgå længere perioder i samme stilling, eller gentagne, monotone bevægelser.
  • Lindre muskulære spændinger med varme (eller kulde, i starten af forløbet – typisk indenfor de første 48 timer)
  • Tage smertestillende i en kortere periode – langvarigt brug kan forværre hovedpinen (paracetamol, NSAID – er du i tvivl om brugen af dette, så spørg din læge).

Du kan læse mere om spændingshovedpine på Sundhedsguiden.dk Artiklen er fra 2006, men nævner allerede da, at forskning viser effekt af kiropraktisk behandling.