Behandling af spændingshovedpine

KiroUltra tilbyder effektiv behandling af spændingshovedpine, på baggrund af en grundig og seriøs undersøgelse, og med dig og dine præferencer i centrum!

Behandling af spændingshovedpine:

Spændingshovedpine kan behandles effektivt! Ofte vil hovedpinen være associeret med muskelspændinger og mange gange nedsat bevægelse i nakke-rygsøjlen. Behandlingen vil bestå af bløddelsbehandling, stræk, manipulation, øvelsesterapi samt information om forebyggelse i det daglige. Sidstnævnte – øvelser mod spændingshovedpine – kan dels afhjælpe/mindske dine symptomer, men også hjælpe med forebyggelse. KiroUltra kan hjælpe med en lang række øvelser mod din spændingshovedpine. Mange har desuden gavn af forebyggende behandling.

 

spændingshovedpine øvelser, myoser, hovedpine, akut hovedpine, behandling af spændingshovedpine

Symptomer:

Spændingshovedpine er ofte relateret til det meste af kraniet, men ofte den bagerste del. Hovedpinen er typisk konstant “trykkende”, og sjældent pulserende. Den kan indtræde i periode, men kan også være kronisk. Udover hovedpinen opleves ofte myoser og smerter lokaliseret til skuldre, nakke, kranie, øjne, kæbe m.m. Der er sjældent deciderede neurologiske udfald, men man kan nogle gange opleve symptomer i arme, samt kvalme.

Årsager:

Spændingshovedpine kan henføres til gruppen af  hovedpiner relateret til nakkens strukturer. Ved denne type hovedpine er det ofte muskler og disses tilhæftninger, der er påvirkede, bl.a. gennem myoser. Hovedpinen kan stamme fra spændinger i skulder- og nakkemuskler, sensibilisering af vævet i/omkring led, eller en kombination heraf. Den helt typiske gruppe af patienter, der oplever denne type hovedpine, er folk med stillesiddende arbejde, typisk kontor- og PC-arbejde (“kontor-syndrom”). Spændingshovedpine kan dog også opstå ved dårlige arbejdsstillinger, træk, manglende synskorrektion ved meget læsning m.m.

 

Du kan læse mere om spændingshovedpine på Sundhedsguiden.dk Artiklen er fra 2006, men nævner allerede da, at forskning viser effekt af kiropraktisk behandling.