Behandling af skulder af led / ustabilt skulderled:

Instabilitet i skulderleddet betegner en unormalt øget bevægelighed i leddet, der kan medføre at skulderen går helt (luksation) eller delvist (subluksation) “af led”.

Ved luksation er der komplet adskillelse mellem ledfladerne (overarmsknogle og ledfladen på skulderbladet). Ved subluksation er der stadig delvis kontakt mellem ledfladerne.

Instabiliteten kan være anterior (overarmsknoglens position i fht. skulderbladet), posterior, inferior eller multidirektionel. Ved anterior luksation kan samtidig opstå skade på brusklæben – en såkaldt Bankart-læsion.

Symptomer:

Symptombilledet afhænger dels af, om der er tale om luksation eller subluksation, og om der er tale om et traume eller ej.

Ved en traumatisk luksation, hvor skulderen går helt “af led”, fremkommer øjeblikkelige, markante smerter i skulderen. Ved forsøg på bevægelse i skulderleddet, forværres smerterne. Derfor har man færrest smerter ved at holde armen i ro, typisk med 90 grader bøjet albue, ind foran maven, og med den anden arm som støtte.

Ved mindre, gentagne traumer, som f.eks. svømning, hvor der typisk kun sker subluksation, vil fremadløft og udadrotation af armen medføre pludselig smerte, og armen kan føles “død”.

Skulderinstabilitet uden traume, dvs. generel løshed i skulderleddet, vil være mindre smertefuldt. I nogle tilfælde vil der opleves smerter efter luksation.

Årsager:

Skulder-instabilitet kan være traumatisk betinget eller atraumatisk.

  • Traumatisk:
    • Efter en kraftig påvirkning, f.eks. trafikuheld, tackling osv. Her er der ofte læsion af ledkapsel/brusklæbe samtidig.
    • Efter gentagne, mindre påvirkninger, f.eks. ved svømning, vægtløftning/styrketræning, gymnastik m.v.
  • Atraumatisk: Ses ofte ved hypermobilitet generelt. Atraumatisk instabilitet ses ofte i begge skuldre samtidig. I nogle tilfælde kan personen selv få sin skulder af led, helt eller delvist (luksation eller subluksation).

Behandling:

Instabilitet, der ikke skyldes traume, behandles med genoptræning af skulderens stabiliserende muskulatur (rotator cuff). Ved muskulær ubalance, hvor der samtidig med løshed også ses stramhed og kort muskulatur, vil behandling samtidig bestå af bløddelsbehandling og udspænding af de relevante muskelgrupper. Det er vigtigt at genoptræne korrekt, da gentagne luksationer / subluksationer kan medføre slidforandringer i skulderleddet. Kiropraktoren kan hjælpe med relevante styrke-, stabiliserings-, og udspændingsøvelser.

I enkelte tilfælde af instabilitet som følge af mindre, gentagne påvirkninger, kan operation være relevant. Dog vil det i langt de fleste tilfælde være oplagt at udføre styrke-, stabiliserings- og udspændingsøvelser.

Ved kraftige traumer med luksation af skulderleddet, bør det undersøges om der samtidig er sket skade på ledkapsel og eller brusklæbe. I tilfælde heraf er operation relevant. Efterfølgende vil genoptræning, som nævnt ovenfor, relevant.

KiroUltra.dk udfører ultralydsscanning, der kan vurdere om der er sket skade på sener, ledbånd, ledkapsel eller brusklæbe.

 

Du kan læse om skulder af led / skulderluksation på Sundhed.dk