Behandling af rotator cuff læsion

Rotator cuff ‘en udgøres af 4 små muskler, der har til opgave at stabilisere overarmsknoglen i forhold til skulderbladet, samt at udføre bevægelser i skulderleddet. Musklerne benævnes

 • Supraspinatus
 • Infraspinatus
 • Teres minor
 • Subscapularis

Musklernes sener løber mellem skulderleddet (glenohumeralleddet) og en slimsæk placeret under skulderhøjden (acromion), og hæfter alle på overarmsknoglen. Særligt supraspinatussenen er udsat for læsion (delvis eller komplet overrivning), grundet dårlig blodtilførsel til en del af senen, samt snævre pladsforhold.

Læsion af rotator cuff ‘en kan ses ved ultralydsscanning. KiroUltra udfører scanning af din skulder, og kan vurdere skadens omfang.

Ruptur supraspinatus rotator cuff

Symptomer:

Symptomer ved rotator cuff læsion afhænger af, om der er tale om en delvis eller komplet ruptur. I tilfælde af langsomt fremadskridende slidforandringer, der fører til delvis læsion, vil symptomerne ofte være begrænsede. Ved et mere akut traume vil der føles øjeblikkelige smerter og nedsat evne til at løfte armen. Ved komplet overrivning kan evnen til at løfte eller udadrotere armen være helt væk, særligt hvis der ydes modstand mod bevægelsen.

Årsager:

Læsion af rotator cuff ‘en kan have forskellige årsager:

 • Aldersbetingede slidforandringer, der svækker senen og giver mulighed for læsion ved
  • lette traumer, f.eks. pludseligt stop af armens bevægelse (“grave i frossen jordbund o. lign.)
  • gentagne, ensartede bevægelser i skulderen, f.eks. i forbindelse med dagligt arbejde.
 • Traumer, som f.eks. fald hvor man tager fra med arm eller skulder.
 • Impingement, dvs. afklemning af supraspinatussenen, f.eks. ved knoglefremspring på undersiden af acromion.

Behandling:

Det er vigtigt at få fastlagt skadens omfang, hvilket kiropraktoren gør ud fra en grundig undersøgelse, samt ultralydsscanning af din skulder.

I tilfælde af komplet overrivning hos unge eller sportsfolk, vil operation være relevant. I tilfælde med delvis overrivning, komplet overrivning hos ældre, eller ved degenerative forandringer (slid) vil det være mest relevant at behandle uden operation. Din kiropraktor vil instruere dig i forholdsregler samt specifikke træningsøvelser. Sidstnævnte har til formål at styrke rotatorcuffens muskulatur, samt stimulere heling af senevævet. Det er vigtigt at genoptræningen foregår trinvist, og at du undlader aktiviteter, der forhindrer heling. Kiropraktoren vil også kunne hjælpe med symptomlindrende behandling for din skulder.

Ved markante smerter vil du kunne kombinere kiropraktisk behandling med smertestillende medicin. Ved aktiv inflammation i området, kan du desuden indtage antiinflammatorisk medicin (NSAID) i en kort periode. Er du i tvivl om brugen af smertestillende, bør du spørge læge eller kiropraktor til råds.

Hvad kan du selv gøre:

Få fastlagt diagnosen (rotator cuff ruptur kan forveksles med en række andre problemstillinger) og skadens omfang. Undgå aktiviteter og bevægelser, der vedligeholder skaden, men sørg samtidig for at udføre specifik genoptræning. Indtag evt. smertestillende medicin sideløbende.

Du kan læse om rotator cuff lidelser på Sundhed.dk