Behandling af gigt i fingre, håndled og albue

Behandling af gigt i fingre, håndled m.v. er ofte medicinsk, men kan med fordel kombineres med øvelser, vejledning og manuel behandling.

En række gigtsygdomme kan angribe leddene i albue, håndled og fingre. Disse omfatter bl.a. leddegigt (rheumatoid artrit), psoriasis-gigt, urinsyre-gigt og andre krystal-artropatier. Slidgigt ses også ofte i disse områder, men dette kan du læse mere om ved at vælge i menuen.

Gigtsygdommene hører alle under gruppen af inflammatoriske bindevævssygdomme, men afviger i karakteristika, herunder hvilke områder, der typisk er påvirket.

Symptomer:

  • Leddegigt (rheumatoid artrit, RA): RA påvirker oftest leddene symmetrisk, dvs. højre og venstre kropshalvdel i samme grad. Påvirkningen sker oftest i flere led ad gangen, og særligt håndled, leddene ved knoerne og de mellemste fingerled er påvirkede. De yderste fingerled påvirkes sjældent. Albueled kan også påvirkes (samt knæled, nakke m.m.). Leddene kan være stive, hævede og ømme, men der er næsten aldrig rødme. Der er ofte hvilesmerter og flere timers morgenstivhed.
  • Psoriasis-artrit: Her ses ofte asymmetrisk ledpåvirkning, der ofte starter i bækkenleddet. I hånden påvirkes ofte de yderste fingerled. I de fleste tilfælde ses psoriasis i huden inden ledsymptomer opstår. Der kan være ømhed ved senetilhæftninger på hæl og albue. Tillige kan ses negleforandringer. Psoriasis-gigt varierer en del efter type, men leddene er generelt ikke præget af stærke smerter.
  • Urinsyre-gigt: Smerterne er markante og indtræder pludseligt, oftest i 1-4 led. Klassisk urinsyre-gigt, der påvirker storetåens grundled kendes som podagra. Albueled, håndled og fingerled kan angribes, men sker ikke særlig hyppigt. Ved anfald bliver leddet indenfor få timer præget af markante smerter, hævelse og rødme. Selv let berøring kan være særdeles smertefuldt. Anfald kan vare dage til uger. Kronisk urinsyre-gigt kan opleves som spredte, næsten kroniske smerter med stivhed og bevægeindskrænkning. Der kan være akut opblussen.

Årsager:

  • Leddegigt: Den egentlige årsag til udvikling af RA er ukendt. Der er dog et betydeligt arveligt element. Kvinder rammes hyppigere end mænd. Der er en vis overrepræsentation af Rheuma-faktor ved RA.
  • Psoriasis-artrit: Gigten er relateret til psoriasis. Der er et arveligt element i udviklingen af sygdommen, og en vis overrepræsentation af en bestemt vævsfaktor (HLA-B27).
  • Urinsyre-gigt: Gigtsygdommen skyldes ophobning af urinsyrekrystaller i leddene, der giver en inflammatorisk reaktion. i 90% af tilfældende skyldes ophobningen nedsat nyrefunktion, hvorved urinsyren ikke skylles ud med urinen. Herudover kan alkohol (særligt øl), fed mad og kød, føre til ophobning af urinsyre.

Behandling af gigt i fingre m.v.:

Det er vigtigt at få fastlagt den korrekte diagnose, for derved at kunne igangsætte relevant behandling. KiroUltra anvender bl.a. diagnostisk ultralydsscanning, der kan påvise ledforandringer, inflammatorisk aktivitet m.v. ved gigtsygdomme. Endvidere kan kiropraktoren vurdere om der en anden årsag til symptomerne, hvilket i øvrigt ofte er tilfældet idet gigtsygdomme er relativt sjældne.

Inflammatoriske ledsygdomme behandles ikke med ledfrigørende behandling i faser med opblussen. Her er smertelindring det primære formål. Kiropraktoren kan evt. foretage bløddelsbehandling af spændt muskulatur. Uden for faser med aktiv sygdom kan ledfrigørende behandling være relevant, ligesom instruktion i øvelser og forholdsregler er vigtige.

  • Leddegigt: RA behandles medicinsk, og efterhånden ganske effektivt. Kiropraktoren kan bidrage med ledfrigørende behandling, bløddelsbehandling, instruktion i øvelser m.m., der medvirker til at opretholde funktion og bevægelighed i leddene, samt lindrer smerter.
  • Psoriasis-artrit: Behandles også medicinsk, typisk med antiinflammatorisk medicin. Også her er kiropraktisk behandling relevant for at opretholde funktion og reducere smerter.
  • Urinsyre-gigt: Denne sygdom behandles også medicinsk, dels for at sænke ophobning af urinsyre, dels antiinflammatorisk, dels smertestillende. Det er vigtigt at få undersøgt nyrefunktionen for evt. at få udredt anden sygdom. Kostvejledning og vægttab vil altid indgå som del af behandlingen

 

Du kan læse mere om forskellige gigtformer på Netdoktor.dk