Behandling af knogleskørhed

Osteoporose (knogleskørhed) betegner tilstanden hvor kroppens knogler har nedsat densitet/knoglemasse. Ved samtidig tilstedeværelse af såkaldt “lavenergifraktur”, typisk i rygsøjle, lårbenshals eller underarm, betegnes tilstanden “manifest osteoporose”.

Osteoporose ses primært hos kvinder efter overgangsalderen.

Symptomer:

Symptomer på osteoporose opleves kun ved fraktur. Dvs. patienten kan i mange år, indtil den osteoporotiske fraktur, være symptomfri. Sygdommen kan derfor være vanskelig at opdage på forhånd.

osteoporose, knogleskørhed, kompressionsfraktur, kiropraktor aalborg, kiropraktor nørresundby, kiropraktor svenstrup

Ved fraktur i rygsøjlen (som typisk sker ved fald, løft og andre lavenergi-aktiviteter), opleves pludselige rygsmerter. Smerterne kan være lokale i ryggen. Oftest fornemmes smerterne i lænden, selvom frakturen er lokaliseret højere i ryggen. Der er sjældent neurologiske udfald ved kompressionsfraktur, idet rygmarv eller nerverødder sjældent påvirkes.

Ved kompressionsfraktur fremprovokeres rygsmerterne typisk ved bevægelse i rygsøjlen, f.eks. hvis man skal rejse sig fra liggende stilling o. lign.

I de fleste tilfælde vil rygsmerterne aftage i takt med heling af frakturen. Smerterne ophører typisk i løbet af 1-3 mdr.

Årsager:

Osteoporose, knogleskørhed opstår efterhånden som knoglernes indhold af knoglemineral aftager. Denne proces starter allerede fra 30 års-alderen. Indledningsvist aftager knogletætheden med samme hastighed hos mænd og kvinder. Efter overgangsalderen accelereres knogletabet dog hos kvinder.

behandling af osteoporose, behandling af knogleskørhed, kiropraktor aalborg, akut kiropraktor

Flere faktorer giver øget risiko for osteoporose:

 • Rygning
 • Køn (kvinde)
 • Arvelig disposition
 • Tidlig overgangsalder
 • Lav kropsvægt
 • Højt alkoholindtag
 • Fysisk inaktivitet
 • Langvarig behandling med binyrebarkhormon
 • Manglende sol-eksponering
 • Lavt dagligt indtage af calcium og/eller D-vitamin
 • Visse stofskiftesygdomme, rheumatoid arthrit, type I diabetes m.m.

Behandling af knogleskørhed:

Ved kompressionsfraktur kan kiropraktoren rådgive dig om forholdsregler, samt lave bløddelsbehandling af muskelspændinger, der ofte opstår efter indtræden af rygsmerterne. Der foretages ikke ledfrigørende behandling!

Er patienten ikke allerede i behandling for knogleskørhed, henviser kiropraktoren dig til videre behandling via egen læge. Denne vil bistå med medicinsk behandling, og evt. henvisning til speciallæge for videre undersøgelse, bl.a. DEXA-scanning. Du vi også skulle have supplerende calcium og D-vitamin.

Hvad kan du selv gøre:

 • Holde op med at ryge!
 • Begrænse dit alkoholindtag
 • Være fysisk aktiv
 • Få en vis mængde (men moderat) sollys
 • Spise sundt og varieret
 • Evt. supplere kosten med calcium og D-vitamin.

Læs mere om osteoporose, knogleskørhed på Netdoktor.dk