Behandling af knogleskørhed

Osteoporose (knogleskørhed) betegner tilstanden hvor kroppens knogler har nedsat densitet/knoglemasse. Ved samtidig tilstedeværelse af såkaldt “lavenergifraktur”, typisk i rygsøjle, lårbenshals eller underarm, betegnes tilstanden “manifest osteoporose”.

Osteoporose ses primært hos kvinder efter overgangsalderen.

Symptomer:

Symptomer på osteoporose opleves kun ved fraktur. Dvs. patienten kan i mange år, indtil den osteoporotiske fraktur, være symptomfri. Sygdommen kan derfor være vanskelig at opdage på forhånd.

osteoporose, knogleskørhed, kompressionsfraktur, kiropraktor københavn, kiropraktor frederiksberg, kiropraktor vesterbro

Ved fraktur i rygsøjlen (som typisk sker ved fald, løft og andre lavenergi-aktiviteter), opleves pludselige rygsmerter. Smerterne kan være lokale i ryggen. Oftest fornemmes smerterne i lænden, selvom frakturen er lokaliseret højere i ryggen. Der er sjældent neurologiske udfald ved kompressionsfraktur, idet rygmarv eller nerverødder sjældent påvirkes.

Ved kompressionsfraktur fremprovokeres rygsmerterne typisk ved bevægelse i rygsøjlen, f.eks. hvis man skal rejse sig fra liggende stilling o. lign.

I de fleste tilfælde vil rygsmerterne aftage i takt med heling af frakturen. Smerterne ophører typisk i løbet af 1-3 mdr.

Årsager:

Osteoporose, knogleskørhed opstår efterhånden som knoglernes indhold af knoglemineral aftager. Denne proces starter allerede fra 30 års-alderen. Indledningsvist aftager knogletætheden med samme hastighed hos mænd og kvinder. Efter overgangsalderen accelereres knogletabet dog hos kvinder.

behandling af osteoporose, behandling af knogleskørhed

Flere faktorer giver øget risiko for osteoporose:

 • Rygning
 • Køn (kvinde)
 • Arvelig disposition
 • Tidlig overgangsalder
 • Lav kropsvægt
 • Højt alkoholindtag
 • Fysisk inaktivitet
 • Langvarig behandling med binyrebarkhormon
 • Manglende sol-eksponering
 • Lavt dagligt indtage af calcium og/eller D-vitamin
 • Visse stofskiftesygdomme, rheumatoid arthrit, type I diabetes m.m.

Behandling af knogleskørhed:

Ved kompressionsfraktur kan kiropraktoren rådgive dig om forholdsregler, samt lave bløddelsbehandling af muskelspændinger, der ofte opstår efter indtræden af rygsmerterne. Der foretages ikke ledfrigørende behandling!

Er patienten ikke allerede i behandling for knogleskørhed, henviser kiropraktoren dig til videre behandling via egen læge. Denne vil bistå med medicinsk behandling, og evt. henvisning til speciallæge for videre undersøgelse, bl.a. DEXA-scanning. Du vi også skulle have supplerende calcium og D-vitamin.

Hvad kan du selv gøre:

 • Holde op med at ryge!
 • Begrænse dit alkoholindtag
 • Være fysisk aktiv
 • Få en vis mængde (men moderat) sollys
 • Spise sundt og varieret
 • Evt. supplere kosten med calcium og D-vitamin.

Læs mere om osteoporose, knogleskørhed på Netdoktor.dk