Behandling af akut hovedpine

Bemærk: Nedenstående er ikke udtømmende, og bør ikke anvendes til at afgøre om du har akut brug for lægehjælp. Er du i tvivl, så kontakt læge, vagtlæge eller skadestue.

myoser, spændingshovedpine,, hovedpine, akut hovedpine

Akut hovedpine som diagnose:

Behandling af akut hovedpine afhænger af årsagen. Blandt disse kan nævnes

  • Commotio / Hjernerystelse
  • Febersygdomme, specielt influenza
  • Intrakraniel blødning, subaraknoidal blødning m.m.
  • Fraktur
  • Hypertension / Forhøjet blodtryk
  • Apopleksi / hjerneblødning
  • Meningitis
  • Hovedpine provokeret af kulde, host, anstrengelse eller sex
  • M.fl.

Symptomer:

Akut hovedpine kan have forskellige symptomer, afhængig af årsagen. Oftest er tilstanden godartet, f.eks. ved hovedpine udløst af kulde, host, anstrengelse o. lign., medmindre der er mistanke om intrakraniel sygdom. Ved hoste-, anstrengelses- og kuldeudløst hovedpine vil smerterne være kortvarige – typisk sekunder til minutter – men ganske intense. Hovedpinen sidder oftest i panden.

Hovedpine opstået efter traume, hjernerystelse osv., kan opstå kortvarigt efter traumet, evt. uger efter. I så fald kan hovedpinen skyldes blødning, bløddelsforandringer m.m. Den akutte hovedpine er ofte meget intens og ledsaget af kvalme, opkast og svimmelhed. Oplever du disse symptomer bør du opsøge læge hurtigt. Er den akutte hovedpine opstået umiddelbart efter traumet, og ledsaget af de nævnte symtomer eller af styringsbesvær i arme eller ben, nedsat muskelkraft, eller andre nueorologiske udfald, bør du opsøge skadestue hurtigt.

Hovedpine som følge af intrakraniel blødning er ofte af lettere intensitet, og kan være lokaliseret i den ene side af kraniet, eller opleves diffust. Ofte har man en forhistorie med et hovedtraume – evt. kun et mindre traume – måske måneder tilbage. Oplever man samtidig med hovedpinen psykiske ændringer, lettere bevidsthedssløring o. lign., bør man opsøge læge. Opleves neurologiske udfald sammen med hovedpinen, bør man opsøge skadestue.

Subaraknoidalblødning: Kraftig hovedpinen kan opstå momentant, og ofte i forbindelse med anstrengelse. Ofte opleves et “smæld” i hovedet, og hovedpinen er derefter vedvarende. I de fleste tilfælde bliver man nakke-rygstiv indenfor de første timer. Dette er dog ikke altid tilfældet. I nogle tilfælde opleves neurologiske udfald og/eller påvirket bevidsthed. Subaraknoidalblødning kræver hurtig reaktion og indlæggelse.

Årsag:

Årsagerne til akut hovedpine er forskellige. Se under Symptomer.

Behandling af akut hovedpine:

Den rette behandling af akut hovedpine afhænger af den underliggende årsag. Akut opstået hovedpine, der ikke forsvinder efter kort tid, eller som opleves sammen med ændret bevidsthed, neurologiske udfald, udtalte synsforstyrrelser og svimmelhed, eller kraftig kvalme og opkast, bør tilses af læge. Ofte er årsagen godartet, og kan let behandles.

Hvad kan du selv gøre:

Vær opmærksom på om der er en bestemt udløsende årsag, og om du oplever følgesymptomer. I så tilfælde bør du opsøge læge eller skadestue. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om akut hovedpine på sundhed.dk