Hvad er kiropraktik?

“Kiropraktik” kommer fra græsk – “chiro” betyder “hånd”, “praktikos” betyder “arbejde med”. Dvs. kiropraktik er bredt formuleret “arbejde/behandling udført med hænderne”.

Kiropraktik

 

I nutidens lovgivning omfatter kiropraktik “Diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser og heraf afledte smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter, Ved kiropraktisk behandling forstås manuel behandling af kroppens led. I forbindelse med den kiropraktiske behandling kan kiropraktoren tillige anvende bløddelsbehandling og anden relevant supplerende behandling”.

Hvad kan kiropraktoren gøre?

I modsætning til den gængse opfattelse, at kiropraktorer kun behandler hold i ryg/nakke/lænd, behandles således også problemer andre steder på kroppen. Udover “hold i nakken”, “lumbago” osv., kan vi hos KiroUltra hjælpe dig med undersøgelse, diagnose og behandling af f.eks. smerter i skulder, hofte, knæ og fødder. Andre eksempler er idrætsskader, overbelastningsskader, smerter pga. slidgigt, dårlige arbejdsstillinger m.v. Udover den manuelle behandling, omfatter forløbet desuden information om f.eks. forholdsregler i dagligdagen, samt evt. instruktion i relevante øvelser. KiroUltra behandler alle aldersgrupper, sportsgrene og erhverv.  Læs meget mere om nogle af de ting en kiropraktor kan behandle.

Uddannelse og beskæftigelse:

Titlen “kiropraktor” er en beskyttet titel. Dvs. for at kunne kalde sig kiropraktor skal man have gennemført en godkendt uddannelse. I Danmark blev kiropraktorstudiet oprettet i 1994, på Syddansk Universitet i Odense. Uddannelsen kaldes “Klinisk Biomekanik”, og er en 5-årig universitetsuddannelse (cand. manu.). Læs mere om uddannelsen. Traditionelt er kiropraktorer uddannet i USA eller England.

For at opnå ret til selvstændigt virke som kiropraktor, skal man udover kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (eller tilsvarende), gennemføre en 1-årig praktisk turnusuddannelse, der typisk finder sted på en eksisterende kiropraktorklinik.

Kiropraktik er i dag anerkendt som en del af det etablerede sundhedsvæsen. Der er således automatisk tilskud til behandling fra den offentlige sygesikring. Tilskuddet kræver ikke henvisning fra egen læge.

Størstedelen af kiropraktorer arbejder på private klinikker. Derudover har et stigende antal kiropraktorer fundet ansættelse i det offentlige, bla. indenfor forskning, undervisning samt hospitalvæsenet.