Behandling af fibersprængning

Effektiv behandling af fibersprængning! KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og behandling af fiberskader. Kontakt KiroUltra uforpligtende og hør mere om hvad vi kan tilbyde.

Behandling af fibersprængning

En fibersprængning kan defineres som “skade på muskel eller muskel-sene overgang (eller sene) som følge af overstrækning eller overrivning”.  Dvs. skaden kan variere mht.

  • placering: i muskelvæv, i overgangen mellem muskel og sene, eller i senevævet
  • omfang: forstrækning uden identificérbar skade i vævet, delvis eller komplet overrivning af fibre eller muskel
  • symptombillede: begrænset/moderat ubehag/smerte, akut indsættende stærke smerter, forhindring af udførelse af specifikke aktiviteter, hævelse, blødning/misfarvning, varme
  • varighed indtil symptomfrihed: fra få dage til permanent funktionsnedsættelse

Pga. de mange forskellige grader og omfang af skaden, vil der også være forskel på den optimale behandling af din fibersprængning. KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse af din fibersprængning, og tilbyder bl.a. ultralydsscanning for at fastlægge omfanget af din skade. På baggrund af den rette diagnose, hjælper vi med behandling, information om forholdsregler, genoptræning m.m., der er tilpasset dig.

 

Fibersprængning, fiberskade, ruptur, scanning muskel, scanning fiber, scanning fibersprængning

 

Inddeling af skadens omfang:

Fibersprængninger inddeles i 3 grader:

  • Grad I: Påvirkning af få fibre, lokal smerte, men opretholdelse af normal styrke
  • Grad II: Overrivning af et betydeligt antal fibre, smerter og hævelse, nedsat kraft, samt hæmmet bevægeudslag
  • Grad III: komplet overrivning af musklen

Fiberskader – omfang og lokalisation

Skader i muskelvævet udgør en betydelig del af f.eks. sportsskader. De typiske områder/muskler, der rammes af fiberskader er baglår/haser (biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus), forlår (quadriceps), læggen (gastrocnemius), samt mave- og rygmuskulatur. De nævnte områder i lår og læg har alle det tilfælles, at de krydser 2 led, hvilket gør musklerne mere sårbare overfor skader. De fleste fiberskader sker ved eksplosive sportsgrene/pludselig aktivering i musklen, og ved eccentrisk kontraktion, dvs. aktivering af musklen mens den forlænges.

Behandling af fibersprængning

Behandling af din fiberskade afhænger af grad, placering, varighed m.m. Undersøgelse og diagnose er derfor vigtigt for at opnå det bedste og hurtigste resultat!

Ved akutte fiberskader behandles indledningsvist efter principperne RICE(M) og POLICE(M). Kontakt KiroUltra hvis du er i tvivl!

Efter den akutte fase, dvs. efter 24-48 timer, samt ved langvarige/kroniske skader, behandles med en kombination af flere tiltag. Den præcise sammenhæng tilpasses den pågældende skade! Behandling af fiberskader ved KiroUltra vil typisk bestå af information om forholdsregler, tværfibermassage, mobilisering, nåle, tape m.m.

Sideløbende vil instruktion i specifikke øvelser med gradvis øget belastning påbegyndes. Der kan evt. suppleres med anden manuel behandling, shockbølgebehandling m.m. Øvelser vil typisk være moderate i starten, men med formål at øge din funktion hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt opstarter træning af det skadede område, men selvfølgelig uden at forværre skaden!

I behandlingsforløbet vil der løbende ske evaluering af din tilstand/heling af skaden, f.eks. vha. ultralydsscanning eller fysiske tests. Afslutningsvis vil man inden opstart af aktivitet på normalt niveau, udføre såkaldte “klar-tests”, for at sikre at du er helt ovre din skade.

Forebyggelse af fibersprængning og langsigtet prognose

Mht. forebyggelse af tilbagefald, nye skader eller re-skade samme sted, er det vigtigt at forebyggelsen påbegyndes hurtigst muligt. Dette har bl.a. til formål at mindske mængden af arvæv, samt at styrke det skadede område mest muligt. Det er veldokumenteret, at har man først fået en skade, er der en væsentligt øget sandsynlighed for re-skade, hvis man ikke forebygger. For skader i muskelvæv og muskel-seneovergang er det vist, at specifik styrketræning har en god forebyggende effekt! Anden træning, herunder teknik, smidighed m.m. er også vist at have skadesforebyggende effekt. Du kan læse mere om forebyggelse af sportsskader her.

Prognosen for fibersprænginger varierer! Spektret rækker fra fuld restitution med aktivitet på før-skade niveau, til permanente følger. For nogle nødvendiggør dette, at man må ophøre med specifikke aktiviteter. Mange faktorer har betydning for prognosen. En indlysende faktor er skadens alvorlighed, men også faktorer som tidligere skade, alder, behandling/genoptræning, psykiske faktorer, ernæring/sundhed, kan have langsigtet betydning.

Har du en fibersprænging, anbefales det altså at du 1) opstarter undersøgelse/behandling hurtigt, 2) får stillet den korrekte diagnose, 3) udfører relevant genoptræning, og 4) tester og gradvist øger belastningen inden opstart af normal aktivitet.

 

Du kan læse mere om muskelskader her (engelsk)