Etik og behandlingsprincipper:

  1. Videnskabeligt grundlag / ”best practise”
  2. Tværfaglig behandling
  3. Kortest mulige behandlingsforløb
  4. Professionaliseme: fokus på patienten – erkendelse af egne evner og begrænsninger. 

kiropraktor Morten Spangsbjerg, kiropraktor København, Kiropraktor København V, kiropraktor Vesterbro, kiropraktor Frederiksberg, sportsklinik, etik, behandlingsprincipper

Videnskabeligt grundlag / ”best practice”

Etik og behandlingsprincipper hos Kiroultra: Her kan du være tryg ved behandling og rådgivning, idet vi praktiserer på grundlag af evidensbaserede behandlingsprincipper. Som uddannet cand. manu. (Klinisk Biomekanik) ved Syddansk Universitet, er vi fra starten skolet i at søge videnskabeligt belæg for vores tilgang til patienterne.

”Best practice” kan kort beskrives som ”en metode eller teknik, der konsistent har ført til bedre resultater, end de resultater, der opnås ved hjælp af andre metoder”.

Der er stadig mange områder indenfor behandling af problemer i bevægeapparatet, som mangler videnskabeligt belæg, også selvom der foregår meget forskning indenfor kiropraktik. I tilfælde af manglende videnskabeligt grundlag, praktiserer vi efter princippet om ”best practice”. Dette princip tillader at evidensen stadig er mangelfuld, men at metoderne på det foreliggende grundlag, er det ”bedste vi har”. ”Best practice” udvikles hele tiden, bl.a. i takt med forskningsresultaterne.

Tværfaglig behandling

KiroUltra.dk har en tværfaglig indgangsvinkel, og samarbejder med andre behandlergrupper, herunder praktiserende læge, speciallæger, fysioterapeuter, massører m.fl. Kiropraktoren er uddannet til at vurdere om relevant behandling kan tilbydes, eller om en anden faggruppe bedre ville kunne hjælpe dig med dit problem. Vi tager dit problem seriøst, og du er således sikker på at modtage grundig undersøgelse og vejledning om diagnose, behandlingsforslag, prognose og evt. anden relevant undersøgelse eller behandling.

Kortest muligt behandlingsforløb

KiroUltra’s etik og behandlingsprincipper bygger på en overbevisning om, at det er til alles fordel at behandlingsforløbet ikke varer længere end nødvendigt. For dig som patient, har du ikke gavn af at skulle fastholdes i et behandlingsforløb, som f.eks. skulle være erstattet af regelmæssig træning. Såvel fysisk som mentalt, har du ingen gavn af at ”være patient” længere end højst nødvendigt. Herudover er der selvfølgelig de økonomiske aspekter. Vi ved godt at kiropraktisk behandling ikke er billig!

Ved KiroUltra.dk tror vi også på fordele ved et kort behandlingsforløb. Kan vi gennem den rette behandling gøre patienterne tilfredse, så er vi overbeviste om at dette på langt sigt vil komme os til gode. Derfor har vi ikke en ”husregel” om, at patienter skal have minimum ”x” behandlinger.

Mht. kortest mulig behandlingsforløb bør det dog bemærkes, at nogle biomekaniske problemstillinger kræver flere behandlinger end andre, ligesom nogle patienter har gavn af ”forebyggende behandling”. Eksempelvis kan et simpelt ”hold i nakken” ofte klares med færre behandlinger end følgerne af slidforandringer i ryggen. Ligeledes vil et enkeltstående tilfælde af lændesmerter næppe kræve forebyggende behandling, mens personer med tilbagevendende problemer med samme årsag, måske har behov for ”forebyggelse”. Om denne så består af kiropraktisk behandling, instruktion i øvelser, arbejdsrutiner ell. lign., afhænger af den enkelte.

Fokus på patienten – erkendelse af egne evner og begrænsninger

Vi har hos KiroUltra.dk den holdning, at patientens problem er vigtigere end at det bliver behandlet af os. Kiropraktoren er specialist i problemstillinger relateret til led, muskler, sener, knogler og deres påvirkning af nervesystemet. Kiropraktoren er uddannet i at stille diagnoser og vurdere hvilken behandling, der er den rette. Således kan vi også vurdere om kiropraktisk behandling inkl. træning, information m.m., er det rette for dig. Er dette ikke tilfældet – uanset om løsningen så er udredning af f.eks. speciallæge, eller måske let træning – så henviser vi videre til praktiserende læge, fysioterapeut osv., hvis vi vurderer at dette vil løse dit problem hurtigere eller bedre.