Behandling af nakkesmerter / myoser / smerter i skulderåg:

Hold i nakken? Diskusprolaps? Smerter, spændinger i nakken? Læs her om symptomer og hvad kiropraktoren kan gøre for dig.

 

behandling af nakkesmerter

 

KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og professionel behandling af nakkesmerter. Din behandling hos KiroUltra tager altid udgangspunkt i dit specifikke problem, og tilrettelægges ud fra dine præferencer. KiroUltra tilbyder en lang række forskellige behandlingsmodaliteter, og vil derfor i samråd med dig, tilrettelægge den behandling, der passer bedst til dig.

I denne sektion kan du læse om diagnoser relateret til nakkesmerter og smerter i skulderåg, som nævnt herunder.

Behandling af nakkesmerter:

Smerter eller ubehag, spændinger og/eller hovedpine eller udstråling til arm eller ryg, kan have mange årsager. Smerter i nakke og i skulderågene optræder ofte i sammenhæng med andre symptomer, og der er mange mulige årsager. Kiropraktoren kan hjælpe dig med at fastlægge årsagen til dine smerter, og via den rette diagnose kan den optimale behandling foretages. Det er en fordel for dig, både mht. dine nakkesmerter, men også af hensyn til begræsninger i din hverdag, og ikke mindst økonomisk, hvor man uden korrekt diagnose kan risikere længerevarende behandlingsforløb med begrænset effekt. KiroUltra kan også vejlede dig i forholdsregler i det daglige eller i din sport, samt instruere dig i øvelser til selvbehandling og forebyggelse.

Eksempel på smerter i nakke og skulderåg:

27-årig kvinde med tiltagende ømhed i begge skulderåg og højre side af nakken. Der er en smule udtråling i højre overarm, og periodisk ubehag ved skulderbladet. Problemet har stået på i nogle uger, men hun har oplevet lignende symptomer før. Kvinden har for 4 mdr. siden fået en datter, er på barsel fra sit kontorjob, og har måttet skære ned på sin håndbold, som hun ellers har dyrket i mange år.

Kiropraktoren vil spørge lidt yderligere ind til kvindens symptomer, f.eks. om hun har haft slået hoved eller nakke, hvilke ting, der provokerer symptomerne osv. Herefter foretages en manuel, objektiv undersøgelse, hvor man undersøger bevægelighed m.v. Undervejs vurderes om der er indikation for f.eks. røntgenoptagelse, kontakt til egen læge eller henvisning til anden behandler. I langt de fleste tilfælde som dette, skyldes symptomerne ofte kortere eller længere perioder med ensidig aktivitet, statiske/uhensigtsmæssige arbejdstillinger, ofte i kombination med manglende varieret aktivitet/brug af nakke/skuldre/ryg.

Efter undersøgelsen drøftes årsag og diagnose, og i samråd med kvinden foreslås behandlingsplan, instrueres i relevante øvelser og hvordan hun i dagligdags situationer kan lindre og forebygge smerterne. Et typisk behandlingsforløb i det nævnte eksempel bestå af ganske få behandlinger indledningsvist, og i takt med sideløbende opstart af øvelser på egen hånd, vil behovet for yderligere behandling hurtigt aftage.

 

 

Du er velkommen til at kontakte KiroUltra og høre om vi kan hjælpe, og du kan booke tid online til undersøgelse og behandling.

Du kan også læse mere om smerter i nakke og skulder på sundhed.dk