Behandling af slidgigt i skulder

KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og behandling af slidgigt i skulder.

Skulderens led omfatter

  • leddet mellem overarmsknogle og skulderblad (glenohumeralled, g/h-led i daglig tale “skulderleddet”),
  • leddet mellem kraveben og skulderblad (acromioclaviculærled, a/c-led) og
  • leddet mellem kravben og brystben (sternoclaviculærled, s/c-led)
  • leddet mellem skulderblad og brystkasse (scapulothorakalled)

Slidgigt i skulderen ses hyppigt i a/c-leddet og s/c-leddet, og i mindre grad i g/h-leddet.

slidgigt i skulder, artrose

Symptomer:

  • a/c-led: Ofte opleves smerter på oversiden af skulderen, der også kan være øm ved let tryk, samt hævet. Der er ofte normal bevægelse i skulderen, men smerter indtræder ofte når armen løftes maksimalt foran kroppen, eller bevæges ind foran kroppen mod modstand.
  • s/c-led: Giver normalt kun få gener, men der kan være ømhed og hævelse over leddet.
  • g/h-led: Ved slidforandringer i g/h-leddet opleves ofte bevægeindskrænkning og funktionssmerter. Der kan opstå svækkelse af skuldermuskulaturen.

Årsager:

Egentlig er slidgigt i skulder en forkert betegnelse, da tilstanden ikke er en decideret gigtlidelse, men degenerativt betinget (dvs. pga. slidforandringer). Den rette betegnelse er derfor “artrose”.

Slidforandringer i a/c-led og s/c-led er ganske hyppig, og ikke altid forbundet med symptomer. 40-50% af den ældre befolkning har slidgigt i et eller begge led. I g/h-leddet er slidforandringer relativt sjældne, idet det her typisk er bløddele (sener, ledbånd, brusklæbe m.m.), der rammes af slidforandringer. Slidgigt opstår her typisk efter brud på overarm eller skulderblad, hvis skulderen er “gået af led” (dislocering) eller hvis der har været skade på sener i skulderens stabiliserende muskulatur (“rotator cuff’en”).

Behandling af slidgigt i skulder:

Behandling af slidgigt i skulder er oftest konservativ, dvs. uden operation. Kiropraktoren kan bidrage til smertelindring og bedre funktion i skulderen ved hjælp af manipulation/ledfrigørelse, bløddelsbehandling, stræk m.m. Du kan endvidere blive vejledt i specifikke styrke- og udspændingsøvelser, der ofte har god effekt på smerter og bevægelighed.

I perioder kan slidforandringer give anledning til inflammation i og omkring leddene. KiroUltra kan udføre ultralydsscanning af din skulder, hvorved evt. inflammation kan påvises, samt hvilke strukturer i skulderen, der er påvirkede. Der kan desuden foretages røntgenoptagelser til at evaluere knoglestrukturerne i skulderen. Ved inflammation kan man give steroid-indsprøjtning, der mindsker inflammationen og smerterne.

Sldiforandringer kan som hovedregel ikke fjernes kirurgisk. Ved ekstra knogledannelse i a/c-leddet vil man dog kunne foretage operation. Ved udtalte slidforandringer i g/h-leddet kan man foretage operation med indsættelse af et kunstigt “skulderled”.

 

Du kan læse om slidgigt/atrose på Gigtforeningen.dk