Behandling af skulderskade

I dette afsnit kan du læse om behandling af skulderskade (akut skade), der opstår ved sport (f.eks. tackling), fald, vrid m.m. Rotator cuff læsion og ledskred i skulderen (luksation, subluksation) omtales selvstændigt.

Diagnoserne omfatter:

 • Ruptur / læsion af a/c-leddet (leddet mellem kraveben og skulderhøjden (“acromion”))
 • Labrum-læsion (skade på brusklæben i leddet mellem overarm og skulderblad)
 • Fraktur (brud på overarmsknogle, skulderblad eller kraveben)

A/c-leddet: Læsioner relateret til dette led inddeles i 3 grader:

 • Grad 1: Kun partiel overrivning af ligament/ledkapsel mellem acromion og kraveben
 • Grad 2: Komplet overrivning af a/c-ligament/ledkapsel, men intakt ligamentum coracoclaviculare
 • Grad 3: Komplet overrivning af a/c-ligament/ledkapsel og lig. coracoclaviculare.

Klassifikationssystemet er senere blevet udbygget (Rockwood classification), og inddeler nu AC-ledslæsioner i 6 grader. Grundlæggende er type 4, 5 og 6 varianter af grad 3-læsionen, men tager højde for hvor stor fejlstilling kravebenet har.

Labrum-læsion: Brusklæben, der sidder i omkredsen af skulderbladets ledflade, har til funktion at skabe en større ledhule, der samtidig tillader stor bevægelighed. Ledfladen alene er ganske flad og yder meget lidt stabilitet af overarmsknoglen. Labrumlæsion opstår typisk i én af 2 typer:

 • SLAP-læsion (Superior Labrum Anterior-Posterior): Her sker skaden på den øverste del af ledlæben. Herudover kan der samtidig ske skade på den lange bicepssene, da denne hæfter på den øvre del af labrum.
 • Bankart-læsion: Her beskadiges den forreste/nederste del af labrum. Der kan samtidig være afrivning af en del af knoglen fra skulderbladets ledflade. Bankart-læsion sker ved ledskred i skulderen, hvor overarmsknoglen skubbes frem i fht. skulderbladet.

Frakturer / brud på overarmsknoglen kan inddeles efter antallet af fragmenter (2, 3 eller 4), og om bruddet sker på selve ledhovedet (“caput”), overgangen mellem ledhoved og skaft (“collum”) eller på skaftet (“diafyse”). Caput- og collum-frakturer kan være komplicerede, og påvirke blodforsyningen til knoglen, og er ofte kombineret med skade på sener, der hæfter i området (rotator cuff ‘en).

Fraktur af skulderbladet (scapula) kan forekomme mange steder. Af størst interesse er frakturer, der involverer ledfladen mod overarmsknoglen, idet dette kan påvirke leddets funktion. Frakturer her sker typisk ved ledskred, hvor overarmsknoglen forskubbes i fht. skulderbladet. Der er ofte samtidig skade på ledlæben (Bankart-læsion).

Fraktur af kravebenet (clavicula) er hyppigt forekommende. Man inddeler frakturen efter lokalisationen på kravebenet – langt de fleste sker på kravebenets midterste del. De fleste frakturer af kravebenet er ukomplicerede, men kan i visse tilfælde påvirke nerver eller blodkar i området.

Symptomer ved akut skulderskade:

A/c-leddet:

 • Grad 1: Ømhed og hævelse ved leddet (på oversiden af skulderen), og smerter ved fremadføring af armen.
 • Grad 2: Ofte mindre fejlstilling af leddet, hvor kravebenet “stikker frem” i fht. acromion. Ømhed og hævelse af leddet, og smerter ved bevægelse.
 • Grad 3: Mere udtalt fejlstilling af leddet, og skulder og arm synker “ned” i fht. kravebenet. Her opleves også smerter, særligt ved bevægelse.

Labrum-læsion: Markante smerter opleves – typisk dybt i leddet – umiddelbart i forbindelse med skaden. Smerterne forværres typisk ved brug af armen, hvor der ydes modstand. Der er oftest normal bevægelighed i skulderen. Ved bestemte bevægelser kan nogle gange opleves “klik” fra skulderen.

Frakturer: Akut skulderskade med knoglebrud giver markante smerter øjeblikkeligt. Smerterne opleves direkte ved frakturstedet, men kan også have karakter af udstrålende eller dybe smerter. Der opleves markant forværring af smerterne ved bevægelse. Undersøgelse kan ofte vise “indirekte ømhed”, dvs. smerteprovokation svarende til brudstedet, ved at trykke/bevæge knoglen et andet sted. Der er ofte betydelig hævelse som følge af blødning.

Årsager til akut skulderskade:

A/c-ledsruptur opstår typisk ved fald direkte på skulderen, eller på udstrakt arm.

Labrum-læsion:

 • SLAP-læsion opstår typisk ved kraftigt træk i armen, og for sportsfolk ved kast eller slag, hvor der kommer et betydeligt træk i bicepsmusklen.
 • Bankart-læsion sker ved ledskred/luksation af overarmsknoglen, der presses frem i fht. skulderbladet. Herved skades labrum og evt. en del af knoglen på skulderbladets ledflade, idet overarmsknoglen “presses” mod dette. Ved komplet luksation kan tillige opstå en såkaldt “Hill-Sachs fraktur, hvor forreste del af skulderbladets ledflade presses ind i overarmsknoglens ledhoved og skaber fraktur i denne.

Fraktur i collum/caput sker oftest ved fald på strakt, indadroteret (“thumbs down”) arm. Osteoporose er disponerende for disse frakturer. Skaft-fraktur i overarmen sker typisk ved slag, trafikuheld osv.

Behandling af skulderskade:

A/c-ledsruptur: Grad 1 og 2 læsioner kræver ikke operation. I stedet bør det skadede område holdes i ro indledningsvist (1-3 uger), hvorefter specifik genoptræning startes. Din kiropraktor kan hjælpe dig med forholdsregler og instruktion i træningsøvelser. Ved grad 3 læsion er operation relevant ved yngre personer, for folk med skulderbelastende arbejde, og hvis der lægges vægt på kosmetisk udseende. Skulderfunktionen bliver sandsynligvis rimelig uden operation. Efter operation bør genoptræning påbegyndes.

Labrum-læsion: Bankart-læsioner opereres ved personer yngre end 30 år, hvis erhverv eller sport nødvendiggør dette, eller hvis der opleves gentagne luksationer efterfølgende. I alle tilfælde bør intensiv, specifik træning påbegyndes, uanset operation eller ej. Kiropraktoren kan hjælpe dig med træningsøvelser. SLAP-læsioner er i de fleste tilfælde operationskrævende. Efterfølgende bør specifik genoptræning finde sted.

Frakturer: Afhængig af typen, vil nogle frakturer kræve operation. Alternativt bør området aflastes og stabiliseres eller fikseres. Tilfælde hvor man ofte ikke opererer, er bl.a. fraktur af kravebenet. En periode med aflastning og evt. operation bør altid efterfølges af genoptræning.

 

Du kan læse mere om skulderskader i lægehåndbogen på Sundhed.dk