Behandling af springerknæ

KiroUltra tilbyder grundig undersøgelse og professionel behandling af springerknæ. Kontakt os uforpligtende for at høre hvordan vi kan hjælpe dig.

 

behandling af springerknæ, kmæsmerter

Behandling af springerknæ:

Indledningvist stilles diagnosen springerknæ. Hertil er ultralydsscanning særdeles brugbart. KiroUltra tilbyder ultralydsscanning uden henvisning fra din læge.

I samråd med dig opstille en behandlingsplan. Dyrker du sport, har du ikke nødvendigvis lyst til at skulle holde pause, så i samråd med dig, tilrettelægger vi behandlings- og træningsforløbet.

Behandling af springerknæ består typisk af en kombination af

  • manuel behandling
  • shockbølge-terapi
  • instruktion i relevante øvelser
  • vejledning i forholdsregler omkring træning m.m.

Tendinopatier har vist sig at respondere positivt på belastning i form af specifik styrketræning. Det er dog vigtigt at denne træning udføres korrekt. KiroUltra vejleder dig i, hvordan du træner dette optimalt

 

 

Knæsmerter, patella tendinopati, behandling af springerknæ, jumper's knee, knæskalssene, senebetændelse, inflammation knæ

 

 

Symptomer:

Springerknæ betegner tilstanden, der opstår ved overbelastning af senen mellem knæskal og skinneben. Nærmere betegnet kaldes tilstanden også “tendinopati”, dvs. forandringer i senen. En tendinopati kan eksistere med eller uden inflammation.

Smerterne er gradvist tiltagende, og er lokaliseret umiddelbart under knæskallens nederste ende. Smerterne forværres ved aktivitet. Smerterne kan efterhånden udvikles til at kunne mærkes under almindelig gang, og evt. også i hvile.

Evt. kan der opleves hævelse af senen, hvorved denne bliver øm. Tendinopatien kan i nogle tilfælde opleves sammen med betændelse i slimsækken i området (bursitis infrapatellaris).

Årsager:

Patella-tendinopati er en overbelastningsskade, og ses typisk hos sportsfolk, der springer, løber eller sparker meget. Skaden ses således hyppigt i sportsgrene, som volleyball, højdespring, basket, fodbold, sprint m.m.

Udover træningsaktiviteten har underlaget betydning. Cementgulv vil kunne medvirke til udviklingen af tilstanden.

 

Læs mere på Sundhed.dk