ITBS (Iliotibial band syndrome) angiver en smertetilstand, der typisk er lokaliseret på ydersiden af låret, og som evt. trækker ned mod knæet eller til balden.

Smerterne forværres typisk under løb, og nogle gange ved almindelig gang. Smerterne menes at opstå pga. øget friktion mellem tractus iliotibialis (senebladet på ydersiden af låret, der løber fra hoftekammen til ydersiden af skinnebenets øverste del) og trochanter major (knoglefremspringet på ydersiden af lårbensknoglen lige under hoften).

Litteraturen angiver en række mulige årsager til ITBS’ opståen. Herunder nævnes stramhed af tractus iliotibialis, svaghed i bækkenets abduktor-muskler (primært m. gluteus medius), overaktivitet i muskler, der spænder tractus (m. gluteus maximus, m. tensor fascia latae), stramhed i hasemuskulaturen (mm. semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris).

Et litteraturstudie fra nov. 2012 (van der Worp et al: Iliotibial band syndrome in runners: a systematic review, Sports Med. 2012 Nov 1;42(11):969-92) gennemgår den eksisterende litteratur omkring årsager til ITBS. Generelt kan man ikke udlede konklusioner, der med sikkerhed kan belyse dette. Studierne er generelt af lav kvalitet, og i dem findes modstridende faktorer. Dog synes der at være visse karakteristika, der afviger mellem folk med ITBS og asymptomatiske personer. Bl.a. ses forskelle i bevægemønstre i hofte, knæ, fod og ankel, ligesom køn, højde og vægt synes at have en betydning.

Mht. behandling af ITBS angiver litteraturen heller ikke entydige retningslinier. Dette hænger selvfølgelig sammen med den manglende sikkerhed omkring årsagerne til ITBS. Der angives dog forskellige terapeutiske tiltag. Herunder kan nævnes løbeteknisk instruktion (hofte/knæ-koordination), mobilisering, dyb massage af tractus, styrketræning af hofteleddets muskulatur, tilpasning af løbesko/underlag m.v.

Du kan finde abstract til den nævnte artikel her. Du er også velkommen til at kontakte os hvis du har symptomer på ITBS.