Priser / Overenskomst med sygesikringen:

KiroUltra.dk har overenskomst med Sygesikringen (“ydernummer”), dvs. følger overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening (DKF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Du kan se priserne på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside.
Du skal kigge under afsnittet “Nøjagtige priser” og klikke på “Gældende priser for almen kiropraktik..”. Hvis du (under visse betingelser) kan placeres i et pakkeforløb, ved f.eks. diskusprolaps eller lumbal spinalstenose, kan du få øget tilskud. Priserne her, findes under linket “Gældende priser for pakkeforløb”.

Tilskud:

For at få tilskud fra Den offentlige Sygesikring, kræves IKKE henvisning fra læge ell. lign. Tilskuddet fås automatisk ved benyttelse af kiropraktorer, der har overenskomst med Sygesikringen. KiroUltra.dk har overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Har du HENVISNING TIL ULTRALYDSSCANNING fra din læge, dækkes udgiften hertil ved at få den foretaget på en røntgen-/ultralydsklinik, MEN IKKE HOS KIROULTRA. Scanning ved KiroUltra.dk medfører egenbetaling. Dvs. en henvisning fra egen læge dækker ikke udgifter til scanning ved KiroUltra.dk

HENVISNING TIL FYSIOTERAPI kan IKKE anvendes hos KiroUltra.dk, men kun hos fysioterapeuter.

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få yderligere tilskud til behandling, ultralydsscanning og røntgenoptagelser. Læs mere om tilskud fra “danmark”.

Bemærk venligst, at tilskud fra Den offentlige Sygesikring, “danmark” m.v. ikke giver tilskud til løbestilsanalyse og sportsanalyse.

Forsikring / firmaordning:

I mange tilfælde har du mulighed for at få kiropraktorbehandling dækket, helt eller delvist. Dette kan f.eks. ske gennem en privat tegnet helbredsforsikring. I andre tilfælde kan man have en behandlingsforsikring gennem sin arbejdsgiver eller pensionsaftale. Nogle forsikringsselskaber kræver en udtalelse fra din egen læge, før tilskuddet gives. Tal evt. med din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab om muligheden for tilskud til behandling.

Bemærk venligst, at de enkelte forsikringsordninger er forskellige, afhængig af vilkårene i policen. Således dækker nogle policer et bestemt antal behandlinger.