KiroUltra.dk har nu ydernummer!

Pr. 1/8-14 behandler KiroUltra.dk under overenskomsten mellem Dansk KiropraktorForening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

I praksis betyder det ikke noget for typen af behandling eller for priserne. Hidtil har KiroUltra.dk fulgt priserne i overenskomsten. Derimod kan det betyde noget for dig, hvis du f.eks. har en behandlingsforsikring gennem din arbejdsplads, via din pensionsordning ell. lign. Visse pensions- og forsikringsselskaber stiller nemlig krav om, at kiropraktoren har et såkaldt ydernummer, dvs. er tiltrådt overenskomsten og godkendt af Regionen.

Har du en behandlingsforsikring, bør du inden opstart af behandling derfor kontakte din arbejdsgiver, forsikrings- eller pensionsselskab og få godkendt/dækket dine behandlingsudgifter ved KiroUltra.dk. Er du usikker på, om udgifter til kiropraktorbehandling er dækket af din forsikring, kan du også kontakte de pågældende, som kan oplyse dig om det.