Scapulothorakal dysfunktion som diagnose:

“Scapulothorakal dysfunktion” betegner en ikke-optimal bevægelse mellem skulderblad (scapula) og brystkassen (thorax). Termer, der er relateret til diagnosen er bl.a. “scapulær dyskinesi”, scapulært kip / winging (“englevinger”) / tilt m.v.

Optimal bevægelse mellem skulderblad og brystkasse er vigtigt for skulderens normale funktion.

Blandt diagnoser, der kan medføre scapulothorakal dysfunktion, er bl.a.

  • Unormal knogle- eller bruskdannelse på skulderblad eller ribben, der giver smerter / irritation ved bevægelse af skulderbladet (scapula crepitans, scapula saltans).
  • Muskulær ubalance af skulderbladets stabiliserende muskler (scapula dyskinesi/winging, tilting, hypermobilitet)
  • Nerveskade med tab af kontrol over / styrke i skulderbladets muskulatur

Symptomer:

Unormal knogle- eller bruskdannelse: Det er ikke unormalt at bevægelse af skulderbladet medfører klik- eller knæklyde. I visse tilfælde kan bevægelsen dog samtidig medføre smerter og funktionsindskrænkning.

Muskulær ubalance: Ved svækkelse eller nedsat styrke i visse muskler omkring skulderbladet, eller hvis andre muskler er forkortede / stramme, kan der opstå winging eller tilting af skulderbladet.

  • Winging: Sammenlignet med modsatte skulderbladet ses rotation, så den nedre del bevæges mod eller væk fra rygsøjlen, og den øvre del bevæges modsat. Samtidig ses typisk at skulderbladets nedre hjørne “kipper” ud fra brystkassen. En anden form for winging er når hele den mediale kant (siden ind mod midten af ryggen) “kipper” ud fra brystkassen.
  • Tilting: Den abnorme bevægelse af skulderbladet sker i retningen “op – ned”, samtidig med at skulderbladets øverste eller nederste del “kipper” ud fra brystkassen.

Udover smerter og nedsat funktion, kan dysfunktionel bevægelse mellem skulderblad og brystkasse føre til impingement og føgende inflammation, slimsækbetændelse m.m.

Årsager:

Unormal knogle- eller bruskdannelse: Glidebevægelsen mellem skulderblad og brystkasse kan påvirkes af knogle- eller bruskfremspring på skulderblad eller ribben.

Muskulær ubalance: Skulderbladets bevægelse i fht. brystkassen, overarmsknoglen og kravebenet, bestemmes af et kompliceret samspil mellem en række muskler og ledbånd. Muskulær ubalance i form af stram / forkortet muskulatur kan opstå efter langvarigt, ensidigt arbejde, langvarig inaktivitet efter f.eks. sygdom eller operation, diverse sygdomme, herunder sygdomme i nervesystemet. Tilsvarende kan svag muskulatur opstå efter manglende brug, skader osv. Arvæv kan desuden også påvirke muskelfunktionen, idet arvævet er mindre elastisk end normalt væv.

Nerveskade: Læsion af perifere nerver (n. thoracicus longus, n. accesorius) der forsyner muskler, som kontrollerer skulderbladets bevægelser (m. serratus anterior, m. trapezius) kan også føre til winging eller tilting.

Behandling:

Dysfunktion som følge af knogle- eller bruskdannelser kan opereres med succes. Bløddelsproblematikker, herunder muskulær ubalance, behandles med kiropraktisk behandling i form af stræk, mobilisering, styrke- og stabilitetstræning, triggerpunktterapi m.m.

Hvad kan du selv gøre:

Træning af skulderens stabiliserende muskulatur er vigtig for optimal funktion. I mange tilfælde vil strækøvelser også være relevante. Din kiropraktor kan vurdere årsagen til dine smerter, samt behandle og instruere dig i relevante øvelser.

Læs om scapula dyskinesi på Shouldernetdoc (engelsk)