Forstuvet ankel eller ledbåndsskader, som diagnose:

Ankel- og fodleddet består af en række knogler, der tilsammen danner en lang række led. Mellem alle led findes ledbånd/ligamenter, der medvirker til at opretholde stabilitet, men samtidig tillader bevægelse i fod og ankel.

En forstuvet ankel dækker over en overstrækningsskade af anklens ledbånd. Ved kraftigere belastning kan et eller flere ledbånd rives helt eller delvist over, ligesom der kan være knoglebrud, syndesmoseruptur m.v. involveret.

Forstrækning af anklens udvendige ledbånd er den hyppigst forekommende skade i bevægeapparatet! I sjældnere tilfælde ses forstrækning af ledbåndene på indersiden eller forsiden af anklen.

Symptomer:

Symptomerne ved ledbåndsskader afhænger af skadens omfang. Efter stigende sværhedsgrad, kan symptomerne stilles op som:

  • Ømhed ved tryk eller bevægelse i det beskadigede område
  • Evt. langsomt kommende hævelse (12-24 timer)
  • Markante smerter ved belastning og bevægelse af anklen
  • Hurtigt indtrædende hævelse med blålig/lilla misfarvning af huden (< 1 time)
  • Løshed i ankelleddet (kan sjældent undersøges i den akutte fase pga. smerter)
  • Smerter i området, selv når foden holdes i ro uden belastning.

En hurtigt indtrædende hævelse er tegn på blødning og dermed hel eller delvis overrivning af et eller flere ledbånd. Ved kraftige smerter i hvile eller ved let belastning bør man mistænke knoglebrud.

Årsager:

Forstuvet ankel, forstrækning, hel eller delvis overrivning af anklens sideledbånd sker som følge af akut overbelastning – typisk når man “træder forkert”, vrid, tacklinger m.v. Ved forreste ledbåndsskader i anklen (“Fodboldankel”) skyldes skaden typisk langvarig overbelastning i form af træk i ledbåndene ved spark o. lign.

Anklens udvendige ledbånd beskadiges ved “supinations-traume”, dvs. når man vrider om så vægtbelastningen forskydes til den ydre fodrand, samtidig med indadrotation af fodens forreste del. Denne type er langt den hyppigste. Omvendt kan de indvendige (mediale) ledbånd overbelastes ved “pronations-traume”. Ved supinationstraumet kan der dog også være symptomer/skade på fodens inderside, hvis vriddet er tilstrækkelig kraftigt til, at strukturerne klemmes/”knuses”.

Behandling:

Ved forstuvet ankel og akutte ankelskader er det vigtigt at igangsætte behandling efter POLICE(M)-princippet (tidligere: RICE(M)-princippet) hurtigst muligt. POLICE(M) står for Protect, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation, (M)obilization. Du bør desuden få stillet den korrekte diagnose indenfor kort tid, for derved at kunne igangsætte den rette behandling. KiroUltra.dk kan undersøge din skade, og anvender bl.a. diagnostisk ultralydsscanning, der er oplagt til at undersøge ledbåndsskader. Du kan booke tid online til undersøgelse/behandling.

I de fleste tilfælde er operation ikke aktuelt. I tilfælde af fraktur eller komplet overrivning af ledbåndet, vil man dog nogle gange overveje at operere.

Er der ikke tale om fraktur eller komplet overrivning af ledbånd, bør genoptræning igangsættes hurtigst muligt. Allerede efter 1-2 døgn bør let bevægelse/belastning påbegyndes. Det er vigtigt at få instruktion i korrekte øvelser, samt hvor hurtigt du kan gå frem med belastning. Få hjælp til dette af din kiropraktor.

I enkelte tilfælde vil supinations- og pronationstraumer føre til nedsat bevægelighed i anklens eller fodens led. Her vil ledfrigørende behandling være relevant.

Hvad kan du selv gøre:

Ved akut skade: Behandl efter POLICE(M)-princippet.

Få stillet den korrekte diagnose hurtigt.

Påbegynd langsomt bevægelse og let belastning så snart dine smerter tillader det. Typisk vil vægtbærende aktivitet skulle undgås i den akutte fase, men små bevægelser med foden uden vægtbæring, er fornuftigt. Undgå aktivitet, der forårsager træk eller vrid i ledbåndene, der beskadigede.

Sørg for at udføre korrekt genoptræning, fremfor blot at helt undgå belastning/bevægelse i foden.

Brug evt. smertestillende medicin. Er du i tvivl om brugen af dette, kan du spørge din kiropraktor eller læge til råds.

Ved alvorlige traumer, hvor der mistænkes knoglebrud, bør du opsøge skadestue.

Læs om forstuvet ankel og andre ankelskader på Sundhed.dk