Tennisalbue Golfalbue som diagnose:

Golf- og tennisalbue er dagligdags betegnelser for hhv. medial og lateral epikondylit. Diagnoserne dækker over overbelastningstilstande i muskler/sener eller senehæftet på overarmsknoglens mediale (indvendige) og laterale (udvendige) epikondyl (knoglefremspringet på hver side, nederst på overarmsknoglen).

Ved tennisalbue (“lateral epikondylit”) udspringer symptomerne således fra muskelgruppen, der primært medvirker ved bagoverbøjning af håndleddet (ekstension) eller strækker fingrene. Denne muskelgruppe har fælles udspring på overarmsknoglens laterale epikondyl. Hæftet/udspringet kaldes caput commune extensorum.

Golfalbue dækker over en tilsvarende tilstand, men vedrører primært musklerne, der medvirker ved bøjning af håndleddet (fleksion). Muskelgruppens fælles udspring på mediale epikondyl kaldes caput commune flexorum.

Symptomer:

  • Tennisalbue: Tiltagende ømhed eller smerter på ydersiden, lige under albuen. Indledningsvist kommer ømheden i perioder, men kan ved sværere tilfælde ofte mærkes ved selv let belastning. Smerterne kan stråle ned langs underarmens overside, til håndled og evt. fingre, samt op i overarmen/albuen. Symptomerne viser sig typisk ved aktiviteter hvor håndleddet vippes bagover eller skal holdes statisk (ketchersport, tastatur-/musearbejde, kraftgreb, bære bæreposer, bruge skruetrækker m.m.)
  • Golfalbue: Symptomerne her er oftere lokaliseret i muskulaturen end ved senens udspring. Ømheden mærkes ved sportsgrene hvor håndleddet vippes “nedad” (golf, forhånd i tennis, klatring), brug af skruetrækker, kraftgreb m.m.
  • NB: Tilsyneladende overbelastning i form af tennis- og golfalbuer, kan i visse tilfælde dække over deciderede seneskader, rupturer o. lign. Sørg derfor for, at få stillet den rette diagnose. Herunder ses ultralydsscanning af, hvad der i første omgang blev vurderet som en golfalbue, men som egentlig var en partiel ruptur af en af senerne på indersiden af albuen:

seneskade, partiel ruptur, golfalbue, tennisalbue, pronator teres, klatring, climbing

Årsager til tennisalbue golfalbue:

Symptomerne ved epikondylit skyldes i langt overvejende grad overbelastning, f.eks. ved ensidigt, gentaget arbejde, som det f.eks. ofte ses ved produktionsarbejdere på fabrik o.lign. Sportsgrene, overdrevent havearbejde ell. lign. kan også være årsager.

Overbelastningen fører til vævsforandringer i senevævet, indledningsvist ofte med inflammation. Ved kroniske tilstande ses normalt ikke inflammation. Derimod kan senevævet læderes, og knogleoverfladen forandres.

Behandling:

Symptomerne kan være ganske langvarige, særligt hvis den udløsende aktivitet opretholdes. Dette kan på sigt føre til slidforandringer i senevævet med evt. efterfølgende overrivning. Det er derfor vigtigt at få fastlagt diagnosen og igangsætte behandling.

Ved epikondylit uden aktiv inflammation vil behandlingen være konservativ, dvs. træningsøvelser, aflastning fra den udløsende årsag, samt manuel behandling. KiroUltra.dk udfører diagnostisk ultralydsscanning, som er oplagt i undersøgelsen af tennis- og golfalbue. Desuden instruerer og informerer vi om forholdsregler, specifikke genoptræningsøvelser, samt foretager manuel behandling i området. Tennis- og til en vis grad golfalbuer responderer desuden godt på  chokbølgebehandling, som også foretages hos KiroUltra. Chokbølgebehandling bør dog altid kombineres med de rette træningsøvelser og forholdsregler.

Ved aktiv inflammation kan det være relevant at få indsprøjtning med binyrebarkhormon, da dette sænker inflammationen. En sådan behandling bør dog ikke stå alene, da en række undersøgelser viser, at for at opnå gode resultater på længere sigt, er træning nødvendig.

Hvad kan du selv gøre:

Få fastlagt diagnosen!

Respektér smerterne, dvs. undlad den aktivitet, der fremprovokerer smerter.

Tag evt. smertestillende medicin. Er du i tvivl om brugen af dette, kan du kontakte din kiropraktor eller læge.

Få instruktion i korrekt genoptræning, så du styrker området og bliver i stand til at genoptage den oprindelige aktivitet uden at få tilbagefald af smerter.

Læs om tennisalbue på Netdoktor.dk eller Bispebjerg Hospitals omtale af tennisalbue golfalbue