Slimsækbetændelse albue, som diagnose:

Slimsækbetændelse bag på albuen (bursitis olecrani) betegner en irritationstilstand i slimsækken, der er placeret mellem huden og albuen knoglefremspring på bagsiden.

Slimsækbetændelsen kan inddeles i 3 typer:

  • Traumatisk bursit: Skyldes tryk eller friktion af bursaen
  • Inflammatorisk bursit: Ses oftest ved inflammatorisk ledsygdom, som leddegigt (rheumatoid artrit) eller krystal-artropatier (urinsyregigt m.v.)
  • Infektiøs bursit: Bakteriel infektion af slimsækken, ofte efter rift eller sår i huden

Slimsækbetændelse albue, bursit, kiropraktor københavn

Symptomer:

Der opleves typisk ømhed og hævelse på bagsiden af albuen. Smerterne forværres ved bevægelse i albueleddet, og særligt ved tryk, f.eks. ved at støtte albuen på hårdt underlag. Ved infektiøs bursit opleves også ofte rødme og varme i området, ligesom der kan være feber og almen utilpashed.

Årsager:

Som ovenfor nævnt, kan årsagerne være tryk eller friktion/gnidning, inflammatorisk sygdom eller bakteriel infektion af slimsækken. Den hyppigste form skyldes tryk/friktion. Klassisk betegnes denne type for “Student’s elbow” / “Studenter-albue”, da slimsækken kan irriteres ved lang tids læsning, hvor hovedet støttes i hænderne, og albuerne hviler på skrivebordet.

Behandling:

Ved mistanke om infektiøs bursit bør man opsøge læge snarest, idet der kræves behandling med penicillin, og at tilstanden kan forværres markant uden behandling.

Slimsækbetændelse albue kan let diagnosticeres ved hjælp af diagnostisk ultralydsscanning, som tilbydes af KiroUltra.dk. Det er væsentligt at få stillet korrekt diagnose, herunder om der er anden årsag til symptomerne, eller om der f.eks. er mistanke om infektiøs bursit.

Ved inflammatorisk slimsækbetændelse vil det ofte være relevant at tømme slimsækken, samt give indsprøjtning med binyrebarkhormon for at dæmpe inflammationen.

Det er vigtigt at undlade den aktivitet, der fremkalder smerter/ømhed, idet dette forlænger helingsprocessen. Ved arbejdsrelaterede gener bør man bruge albuebeskyttere.

Man kan desuden anvende antiinflammatorisk medicin (NSAID). Er du i tvivl om brugen af medicin, bør du spørge din kiropraktor eller læge til råds.

Hvad kan du selv gøre:

Få stillet den korrekte diagnose, evt. ved diagnostisk ultralydsscanning.

Undlad smerteprovokerende aktivitet.

Brug albuebeskyttere hvis aktiviteten ikke kan undgås.

Tag evt. smertestillende/antiinflammatorisk medicin.

Du kan læse mere om slimsækbetændelse albue på Sundhed.dk