SI-led dysfunktion / bækkenled, som diagnose:

En “låsning” i bækkenleddet (sacroiliacaleddet) eller et SI-ledssyndrom betegner en smertetilstand i bækkenleddet, som sandsynligvis skyldes “dysfunktion” i leddet. Som sådan er leddet næppe fuldstændig “låst” og det er heller ikke “gået af led” (disloceret). Betegnelsen “syndrom” dækker således over, at man ikke specifikt kan fastlægge en bestemt, underliggende årsag.

Der findes en række tilstande relateret til SI-led. Din kiropraktor kan ved undersøgelse vurdere om du lider af SI-led dysfunktion.

Symptomer:

SI-led dysfunktion giver typisk smerter omkring leddet, i lænderyggen, balde, og kan desuden stråle ned til bagsiden af låret, lysken m.v. I visse tilfælde kan smerterne stråle ned til underbenet. Der er normalt ikke neurologiske udfald, som føleforstyrrelser m.m.

Årsager:

Det vides ikke med sikkerhed, men det vurderes af nogle, at bevægelsen i bækkenleddet er ændret. Samtidig kan de omkringliggende ledbånd være spændte. Herved opstår en smertetilstand, hvor også muskulatur involveres og bliver ømt. Tilsammen har man en “ond cirkel” hvor spændte ledbånd og muskulatur fortsat hæmmer den optimale bevægelse i leddet, der giver yderligere smerter osv. Smerterne kan opstå akut, eller være kroniske.

Udløsende faktorer til et bækkenledssyndrom kan være akut eller gradvis:

 • Akutte faktorer:
  • “Træde forkert”, f.eks. udover en kantsten, hvor man ikke er forberedt på niveauforskellen
  • Løft (tungt eller let) med roteret bækken/lænderyg
  • Vende sig i sengen
  • Fødsel
  • m.m.
 • Kroniske faktorer:
  • Benlængdeforskel
  • Medfødte anomalier i bækken, lænd, hofter eller ben.
  • m.m.

Behandling:

Kiropraktoren kan fastslå om dine smerter udspringer fra bækkenleddet eller omkringliggende strukturer. Ved indikation behandles leddet med manipulation eller mobilisering, for at genoprette normal bevægelighed i leddet. Tilsvarende kan kiropraktoren ved hjælp af bløddelsbehandling medvirke til at strække/blødgøre relevante ledbånd og muskler. Dette virker symptomlindrende, samt bidrager til at genoprette normal bevægelighed i leddet.

Er der bestemte årsager til SI-ledssyndromet kan kiropraktoren vurdere om andre tiltag er relevante, eller om anden behandling bør finde sted. En benlængdeforskel, der forårsager SI-ledssyndrom kan f.eks. i visse tilfælde afhjælpe problemet.

Hvad kan du selv gøre:

Lav strækøvelser til lænde- og baldemuskulatur. Brug f.eks. en tennisbold mens du ligger på gulvet, på ryggen Bolden placeres under den øverste del af baldemuskulaturen. Bevæg bækkenet i små bevægelser, så bolden “arbejder” med muskelvævet.

Opsøg din kiropraktor for yderligere instruktion i øvelser og forholdsregler.

Du kan læse mere om SI-leds dysfunktion på Sundhedsguiden.dk