Slimsækbetændelse / bursitis i knæet, som diagnose:

Knæleddet udgøres af et samspil af flere knogler, sener, ledbånd m.m. Derfor er der flere steder omkring knæleddet, der udsættes for friktion. Slimsække (bursae) har til opgave at nedsætte friktionen mellem strukturerne. Således findes bl.a. slimsække på forsiden af knæet – over, udfor og nedenfor knæskallen, på yder- og indersiden af knæet. Det hyppigste område for slimsækbetændelse i knæet er på knæskallens overflade (bursa præpatellaris).

Bursitis / “slimsækbetændelse” angiver enten inflammation eller infektion i en slimsæk. En inflammation er en ikke-infektiøs betændelsestilstand, og kræver ikke antibiotika.

Bursitis kan være akut eller kronisk. I den akutte fase ses ofte inflammation, mens dette ikke er tilfældet ved kronisk bursit.

Symptomer på slimsækbetændelse:

I det følgende omtales bursitis præpatellaris. Principperne er dog generelt gældende for bursitter omkring knæet.

  • Akut, inflammatorisk bursit: Hævelse og ømhed på overfladen af knæskallen. Smerter opstår indledningsvist primært ved aktivitet, f.eks. at ligge på knæ.
  • Infektiøs bursit: Hævelse og ømhed, samt typisk også rødme og varme omkring slimsækken. Der kan være feber pga. infektionen
  • Kronisk bursit: Hævelsen varirerer, og uden varme eller rødme.

Årsager:

Slimsækbetændelse opstår pga. belastning/irritation af vævet, f.eks. ved knæliggende arbejde osv. Infektiøs bursit opstår hvis slimsækken inficeres, f.eks. af et fremmedlegeme, rifter o. lign.

Kronisk bursit opstår hvis den mekaniske belastning/irritation fortsættes. Herved sker forandring i slimsækkens væg, der fortykkes.

Behandling:

KiroUltra.dk udfører diagnostisk ultralydsscanning af dit knæ, hvilket er en sikker metode til at stille diagnosen.

Bursitis uden infektion kræver ikke antibiotika. Ved inflammation behandles typisk med antiinflammatorisk medicin (NSAID) og i visse tilfælde binyrebarkhormon. Bemærk: En bursit kan forveksles med infektiøs artrit, som kræver hurtigt behandling pga. risikoen for sepsis. Sørg derfor at få stillet den korrekte diagnose.

Ved akut bursitis er det vigtigt at undlade de aktiviteter, der i første omgang har frembragt tilstanden. Når inflammationen er nedbragt, er det vigtigt at forebygge at tilstanden vender tilbage. Forebyggelsen kan bestå af øvelser (udspænding, styrketræning), samt bløddelsbehandling. Endvidere kan det være relevant at rette biomekaniske dysfunktioner i knæ, fod, hofte eller ryg, for at reducere den uhensigtsmæssige belastning.

Kroniske bursitter kan i visse tilfælde opereres, hvor man fjerner slimsækken.

Hvad kan du selv gøre:

Undlad aktiviteter, der fremmer gnidningen omkring bursa.

Få undersøgt evt. andre disponerende faktorer til udviklingen af bursit, hvorved du kan forebygge og behandle gennem øvelser, udspænding m.m. Din kiropraktor kan fundersøge dit knæ og instruere dig i relevante øvelser.

Læs om slimsækbetændelse i knæet på Sundhed.dk