Slimsækbetændelse som diagnose:

Slimsækbetændelse på ydersiden af låret (bursitis trochanterica) betegner en inflammationstilstand i slimsækken (bursa trochanterica), der er placeret mellem knoglefremspringet på ydersiden af lårbenet (trochanter major) og det lange senestrøg, der løber langs låret (tractus iliotibialis).

Slimsækken har til formål at nedsætte friktionen mellem knoglen og senestrøget, men kan blive irriteret eller beskadiget, hvorved inflammation opstår.

Slimsækbetændelse hofte, bursit hofte

Symptomer:

Slimsækbetændelse / bursit er smertefuldt. Smerterne forværres ved gang, og ved tryk på ydersiden af lårbenet hvor bursaen er placeret, f.eks. ved at ligge på siden. Der kan i enkelte tilfælde opleves hævelse i området.

Årsager:

Bursitis kan opstå ved for meget eller for kraftig gnidning mellem senestrøg og lårben. Dette kan opstår som følge af:

  • Stramhed/forkortet tractus iliotibialis. Dette kan også føre til “ydre springhofte”.
  • Svag baldemuskulatur, der fører til at bækkenet “falder ud til siden” under gang eller løb
  • Overvægt
  • Kraftig pronation i foden under løb
  • Uens benlængde, slidgigt i hofte eller ryg m.m.

Herudover kan bursitten opstå som følge af direkte beskadigelse af slimsækken eller vævet omkring den, f.eks. ved slag.

Behandling:

Det er vigtigt at få fastlagt den korrekte diagnose, da smerter i området kan have andre årsager end slimsækbetændelse. KiroUltra.dk foretager grundig undersøgelse og kan udføre diagnostisk ultralydsscanning af dig. Ved slimsækbetændelse vil dette ofte kunne diagnosticeres v.h.a. ultralydsscanning.

På kort sigt bør man undlade aktivitet, der fremkalder smerter, dvs. typisk løb, gang og at ligge på den pågældende side.

Sideløbende bør der foretages udspænding af muskulatur og senestrøg, samt styrketræning af relevant muskulatur. KiroUltra.dk kan instruere dig i specifikke øvelser, samt foretage udspænding og bløddelsbehandling.

Det er vigtigt at finde den underliggende årsag til bursitten, hvorved senere problemer kan forhindres. Således kan kiropraktoren f.eks. også behandle eventuelle problemstillinger i hofte eller ryg, som kan være disponerende for udvikling af slimsækbetændelse. KiroUltra.dk kan desuden udføre gang- og løbestilsanalyse af dig, hvorved det kan fastslås om dette er årsagen til bursit.

Ved aktiv inflammation kan det være relevant med injektion af binyrebarkhormon i slimsækken, for derved at mindske inflammationen.

Hvad kan du selv gøre:

Undlad smerteprovokerende aktivitet hvis slimsækbetændelse er konstateret. Tag evt. smertestillende medicin hvis det er nødvendigt. Er du i tvivl om dette, kan du spørge din læge eller kiropraktor til råds.

Som forebyggelse og behandling, bør du sørge for at have god styrke i balde-, lår- og rygmuskulatur, samt opretholde normal bevægelighed omkring hofteleddet, f.eks. gennem stræk- og mobiliseringsøvelser.

Læs på Sundhed.dk om slimsækbetændelse i hoften