Iskias / piriformis syndrom som diagnose:

Iskias og Piriformis syndrom sidestilles ofte med hinanden. Piriformissyndrom betegner en påvirkning af iskiasnerven (n. ischiadicus), idet denne afklemmes af piriformismusklen, der er lokaliseret centralt i balden.

Iskias, ischias, prolaps, discusprolaps, kiropraktor københavn, kiropraktor frederiksberg, kiropraktor vesterbro, smerter balde, smerter baglår, piriformis syndrom, iskias piriformis

Iskias er dog ikke det samme som piriformis syndrom, men en betegnelse for “udstrålende smerter i benet”. Men da iskiasnerven er påvirket ved piriformissyndromet, giver dette anledning til forvirring blandt mange. “Iskias”, dvs. udstrålende smerter kan dog have mange årsager, herunder:

Symptomer på piriformis syndrom:

  • Ømhed i balderegionen, med forværring i siddende stilling, ved at føre knæet mod modsatte skulder m.v.
  • Uspecifik ømhed/udstråling til baglåret, knæhase, læg eller yderste fodrand
  • Udspænding af baldemuskulaturen giver typisk nogen lindring.

Årsager:

Symptomerne opstår idet iskiasnerven irriteres af piriformismusklen, der løber på tværs i balden, hen over nerven. Hvis musklen er forkortet eller stram, kan nerven irriteres. Dette ses hyppigst hos sportsfolk. I nogle tilfælde er piriformismusklen to-delt, og iskiasnerven kan da løbe gennem musklen, og hyppigt irriteres.

Behandling:

Ved stramhed i piriformismusklen er udspænding af denne vigtig. For at opnå tilstrækkelig effekt, bør udspændingen foretages hyppigt, og over en vis periode. KiroUltra.dk kan instruere dig i specifikke udspændingsøvelser.

Udover udspændingsøvelser af piriformismusklen, bør behandling bestå i udspænding af andre muskler omkring hoften, evt. triggerpunktbehandling og ledfrigørende behandling i lænd eller bækken, hvis bevægelsen her er begrænset.

I enkelte tilfælde med en 2-delt piriformismuskel kan operation overvejes. Dette bør dog overvejes nøje, idet der ved operationen også dannes arvæv, som er mindre fleksibelt end normalt væv.

Hvad kan du selv gøre:

Det er væsentligt at få fastlagt den korrekte diagnose! Piriformissyndromet er relativt sjældent, og symptomerne kræver derfor ofte anden behandling end blot udspænding af baldemuskulaturen.

Læs om piriformissyndrom på Sundhed.dk