Hælspore og svangsenebetændelse som diagnoser:

Hælspore og svangsenebetændelse (plantar fasciitis / fasciitis plantaris) forveksles ofte, som værende det samme. Svangsenebetændelse / Plantar fasciitis betegner dog en irritationstilstand i svangsenen, der løber på undersiden af foden, fra hælbenet til forfoden. “Betændelse” og endelsen “-itis” er unøjagtige, da dette beskriver hhv. en betændelse og inflammationstilstand. Tilstanden er dog ikke forbundet med bakteriel betændelse, og der er ikke nødvendigvis aktiv inflammation tilstede.

Hælspore er en følgevirkning af langvarig overbelastning af svangsenens hæfte på hælbenet. Herved opstår forkalkning af svangsenens hæfte på knoglen, hvilket efterhånden kan sidestilles med knogledannelse i form af et “næb” eller en “spore”.

Hælspore, svangsenebetændelse

Hælspore

Symptomer:

Plantar fasciitis udvikles gradvist, og viser sig som tiltagende ømhed under foden, umiddelbart foran hælens trædepude, og ofte lidt ind mod indersiden af foden. Ømheden viser sig typisk under gang eller løb, men kan udvikles til morgenstivhed og -smerter i området. Der er typisk trykømhed i området. Ømheden/smerterne kan evt. efterhånden stråle fremad på fodens underside.

Årsager:

Lidelsen skyldes overbelastning af svangsenens hæfte på hælbenet, oftest i forbindelse med øget traktion over længere tid. Disponerende faktorer er bl.a.

  • Platfod og over-pronation ved gang eller løb
  • Pludselig stigning i varighed, distance eller skift til hårdt underlag ved løb.
  • Hulfod
  • Brug af fodtøj, der ikke støtter den mediale svangbue eller mangler støddæmpning
  • Overvægt
  • Gigtsygdomme, f.eks. Mb. Bechterew

Behandling:

Kiropraktik & Ultralyd udfører ultralydsscanning, der nemt kan påvise svangsenebetændelse eller hælspore. Svangsenebetændelse behandles med udspændingsøvelser og anden bløddelsbehandling. Ved nedsat bevægelighed i fod- og ankelled anvende desuden ledfrigørende behandling.

Er årsagen relateret til fejlstilling i foden under gang eller løb, er det væsentligt at anvende passende fodtøj, der giver den korrekte støtte. God støddæmpning er desuden vigtigt. Kiropraktik & Ultralyd udfører gang- og løbestilsanalyse, der kan vurdere om der bør foretages ændringer omkring fodtøj m.v.

Ved aktiv inflammation kan indsprøjtning med binyrebarkhormon foretages for at mindske inflammationen. Dette bør dig altid følges op med træning og manuel behandling.

I visse tilfælde kan foretages operation. Dette er dog forbundet med en vis risiko for tilbagevenden af generne.

Hvad kan du selv gøre:

fastlagt den korrekte diagnose!

Lav hyppigt udpændingsøvelser af achillessene og svangbue. Få evt. instruktion heri af din kiropraktor.

Find ud af, om du bruger passende fodtøj / løbesko, evt. vha. løbestilsanalyse.

Læs på Sundhed.dk om svangsenebetændelse og hælspore