Hvad er kiropraktik?

“Kiropraktik” kommer fra græsk – “chiro” betyder “hånd”, “praktikos” betyder “arbejde med”. Dvs. kiropraktik er bredt formuleret “arbejde/behandling udført med hænderne”.

I nutidens lovgivning omfatter kiropraktik “Diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser og heraf afledte smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter, Ved kiropraktisk behandling forstås manuel behandling af kroppens led. I forbindelse med den kiropraktiske behandling kan kiropraktoren tillige anvende bløddelsbehandling og anden relevant supplerende behandling”.

Hvad kan kiropraktoren gøre?

I modsætning til den gængse opfattelse, at kiropraktorer kun behandler hold i ryg/nakke/lænd, behandles således også problemer andre steder på kroppen. Udover “hold i nakken”, “lumbago” osv., kan vi hos KiroUltra hjælpe dig med undersøgelse, diagnose og behandling af f.eks. smerter i skulder, hofte, knæ og fødder. Andre eksempler er idrætsskader, overbelastningsskader, smerter pga. slidgigt, dårlige arbejdsstillinger m.v.  Læs meget mere om nogle af de ting en kiropraktor kan behandle.

Uddannelse og beskæftigelse:

Titlen “kiropraktor” er en beskyttet titel. Dvs. for at kunne kalde sig kiropraktor skal man have gennemført en godkendt uddannelse. Traditionelt er kiropraktorer uddannet i USA eller England. I Danmark blev kiropraktorstudiet oprettet i 1994, på Syddansk Universitet i Odense. Uddannelsen kaldes “Klinisk Biomekanik”, og er en 5-årig universitetsuddannelse (cand. manu.). Læs mere om uddannelsen.

For at opnå ret til selvstændigt virke som kiropraktor, skal man udover kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (eller tilsvarende), gennemføre en 1-årig praktisk, turnusuddannelse, der typisk finder sted på en eksisterende kiropraktorklinik.

Størstedelen af kiropraktorer arbejder på private klinikker. Derudover har et stigende antal kiropraktorer fundet ansættelse i det offentlige, bla. indenfor forskning, undervisning samt hospitalvæsenet.