Behandlingsforløbet hos kiropraktoren

Behandlingsforløbet hos kiropraktoren starter med registrering. Hermed sikres det, at du automatisk får tilskud til behandling, fra den offentlige sygesikring, eller fra Sygeforsikringen “danmark”. Husk derfor venligst at medbringe dit gule sundhedskort (“sygesikringsbevis”) ved første konsultation. Læs mere om priser, tilskud m.m.

BEMÆRK: Der kræves ikke henvisning fra læge. Der er automatisk tilskud fra sygesikringen ved kiropraktorbehandling. Henvisning til ultralydsscanning dækker ikke ved scanning hos kiropraktoren – her er også egenbetaling (fratrukket tilskud fra sygesikringen, privat forsikring m.m.).

Under konsultationen hos kiropraktoren er der første gang afsat god tid, så du har mulighed for at gennemgå dit problem med behandleren. Først taler du og kiropraktoren om dit problem, årsag, skadesmekanisme m.v. Herefter foretages en grundig undersøgelse af dit problem, hvor kiropraktoren vurderer din skades lokalisation og omfang. Undersøgelsen omfatter ikke kun det specifikke område du har ondt, da årsagen til dit problem muligvis udspringer fra et andet sted på kroppen.

I løbet af konsultationen vurderes det, om der er behov for at tage røntgenbilleder eller foretage ultralydsscanning for at fastlægge diagnosen.

Efter undersøgelsen informeres du om diagnose, forslag til behandlingsforløb, prognose, ligesom du modtager rådgivning om forholdsregler på kort sigt. Ved behov, får du desuden vejledning i træningsøvelser.

Afregning sker fra gang til gang. Vær opmærksom på, at KiroUltra ikke tager imod kontanter, men udelukkende betalingskort eller Mobile Pay. Har du en forsikrings-, arbejdsgiverordning eller lign., har du mulighed for at få dine behandlinger betalt via denne.

Efterfølgende konsultationer:

Ved opfølgende behandling starter du og kiropraktoren med at vurdere din nuværende tilstand, evt. fremskridt, om anbefalede øvelser forløber planmæssigt m.m. Dette har til formål hele tiden at vurdere dit behov for eventuelt at fortsætte behandlingsforløbet hos kiropraktoren, samt om der skal suppleres med anden relevant behandling.

Du skal være opmærksom på, at let ømhed eller opblussen af problemet kan forekomme i dagene efter konsultationen. Dette er ikke et tegn på forkert behandling.

Oftest er en enkelt behandling ikke tilstrækkelig for at opnå et optimalt resultat. Vi har dog den holdning, at dit problem skal løses med færrest mulige behandlinger. Læs om vores etik.

Afhængig af evalueringen ved den opfølgende konsultation, foretager kiropraktoren behandling, samt vejleder om eventuelle øvelser eller aflastning.

Afslutning af behandlingsforløb:

I samråd med dig, afslutter kiropraktoren behandlingsforløbet når i vurderer at der ikke er behov for yderligere behandling, eller hvis anden behandling/træning/udredning via læge er mere relevant.

Ved problemstillinger relateret til bevægeapparatet vil du på længere sigt ofte have gavn af målrettede, forebyggende træningsøvelser. Ved behov, vil kiropraktoren kunne hjælpe hermed.

Tilbagefald:

I nogle tilfælde kan man opleve at problemet vender tilbage. I så fald anbefaler vi at du henvender dig hos kiropraktoren tidligt, da der dermed er gode muligheder for at blive smertefri efter ganske få behandlinger.

KiroUltra – Kiropraktor og Sportsklinik i København V.