Menu

 

Impingement / afklemningssyndrom

Diagnose:

 “Impingement” eller “afklemningssyndrom” i skulderen inddeles typisk i 2 typer:

  • Ekstern impingement: Afklemning af supraspinatussenen og bursa subacromiale (slimsæk) under acromion (“skulderhøjden”).
  • Intern impingement: Afklemning af supraspinatussenen mellem labrum (brusklæbe i skulderleddet) og overarmsknoglen.

Ekstern impingement er den hyppigst forekommende form for afklemningssyndrom.

Symptomer:

  • Ekstern impingement: Markante smerter opleves på forside eller overside af skulderen, evt. også på yderside eller forside af overarmen. I nogle tilfælde kan smerterne føles ned til albuen eller i nakken. Smerterne fremkaldes typisk hvis armen føres på højde med skulderen eller over denne, enten foran kroppen eller ud til siden. Der er ofte forværring hvis armen samtidig indad-roteres (“thumbs down”).  Man oplever typisk færre smerter ved at holde armen under skulderhøjde. Nogle gange føles smerterne indtil et vist “punkt” når man fører armen sidelæns ud fra kroppen og opad, hvorefter smerterne forsvinder i den sidste del af bevægelsen.

  • Intern impingement: Her opleves smerterne typisk ved kast o. lign., eller når armen føres ud fra siden af kroppen samtidig med udad-rotation (“thumbs up”). 

Årsager:

Området hvor der sker afklemning er karakteriseret ved begrænsede pladsforhold. Supraspinatussenen løber i sit forløb fra musklen på bagsiden af skulderbladet ind under knoglefremspringet “acromion” før det hæfter på overarmsknoglen. Mellem senen og acromion ligger en slimsæk (bursa), der har til opgave at nedsætte gnidningsmodstand. Herudover har senen relativt dårlig blodtilførsel, hvilket kan påvirke evnen til heling hvis den beskadiges. De nedsatte pladsforhold kan yderligere forringes, hvorved senevæv og slimsæk påvirkes og giver smerter.

Ekstern impingement kan have flere årsager:

  • “Næbdannelse” på undersiden af acromion, hvilket kan være pga. slidforandringer i leddet mellem acromion og kravebenet. Acromion kan også have en abnormal form fra naturens side. Ny knogledannelse kan også ske omkring et ledbånd i nær tilknytning til området (“ligamentum coracoacromiale”). Et fremtrædende område på overarmsknoglen kan også nedsætte pladsforholdene, f.eks. efter fraktur.

  • Fortykkelse af væggen eller væskeansamling i slimsækken mellem sene og knogle. Dette kan ske efter kortvarig belastning, men også over lang tid. 
  • Dysfunktionel muskelbalance i de små, stabiliserende muskler omkring skulderleddet (“rotator cuff’en”). Hvis denne muskulatur er for svag, vil overarmsknoglen ikke blive fastholdt i sin korrekte stilling i forhold til acromion, hvorved pladsforholdene reduceres.
  • Fortykkelse af supraspinatussenen. Dette, samt fortykkelse af slimsækken opstår ofte ved gentagne, monotone bevægelser i skulderleddet, ofte med armen i eller over skulderhøjde (f.eks. i visse erhverv som slagteriarbejdere, ved maling af lofter osv.)

Intern impingement: 

  • Ses ofte ved sportsudøvere, hvor kast er hyppigt. Årsagen er uklar, men evt. kan læsion af brusklæben i leddet være medvirkende.

Behandling:

Denne afhænger helt af årsagen til afklemningssyndromet. Ved overbelastning hvor supraspinatussenen og eller bursa er fortykket, samt ved svag rotator cuff-muskulatur, vil specifik træning af disse muskler være nødvendigt. Din kiropraktor kan undersøge årsagen til impingement, samt instruere dig i specifikke øvelser og tidsplanen for hvornår du kan belaste skulderen normalt. Endelig kan du hos kiropraktoren få symptomlindrende behandling, idet afklemningssyndrom ofte forårsager afledte muskelspændinger m.m.

Hos Kiropraktik & Ultralyd tilbyder vi ultralydsscanning af skulderen, for at fastslå årsagen. Scanning kan endvidere fastslå om der er aktiv inflammation i sene, slimsæk m.m., og dermed indikere om du har gavn af at få en blokade i skulderen. I visse tilfælde kan antiinflammatorisk medicin (NSAID) hjælpe. Kiropraktoren kan rådgive dig herom. Er du i tvivl om brug af medicin, bør du spørge din læge til råds.

Ved abnormal knogledannelse, læsion af brusklæben o. lign., kan operation være nødvendigt. Dette vil dog kræve nærmere undersøgelse. Opsøg din kiropraktor for at få undersøgt årsagen. 

Hvad kan du selv gøre:

Få fastlagt årsagen til dine smerter. Som forebyggende tiltag er det vigtigt at træne rotator cuff-muskulaturen. Skal du i gang med uvant, ensidigt arbejde (hækkeklipning, male lofter osv.), er det fornuftigt at udføre arbejdet gradvist, så du ikke overbelaster strukturerne i skulderen.